J. Hozman, P. Salač: Matematika MA1, MA2 (Matematická analýza)

FS – Matematika MA1 (Matematická analýza; dříve M1A)

 • Sbírka úloh [PDF]
 • Elementární funkce [PDF]
 • Derivace [PDF]
 • Tabulka integrálů [PDF]

 • Podmínky pro udělení zápočtu z MA1 v akademickém roce 2019/20 pro studenty FS KS [PDF]

 • Výsledky zápočtových testů (cvičící Hozman) [PDF]
 • Výsledky náhradních a opravných testů (cvičící Hozman) [PDF]

 • Přednáška 1 [PDF]
 • Přednáška 2 [PDF]
 • Přednáška 3 [PDF]
 • Přednáška 4 [PDF]
 • Přednáška 5 [PDF]
 • Přednáška 6 [PDF]
 • Přednáška 7 [PDF]
 • Přednáška 8 [PDF]
 • Přednáška 9 [PDF]
 • Přednáška 10 [PDF]
 • Přednáška 11 [PDF]
 • Přednáška 12 [PDF]
 • Cvičení 1 [PDF]
 • Cvičení 2 [PDF]
 • Cvičení 3 [PDF]
 • Cvičení 4 [PDF]
 • Cvičení 5 [PDF]
 • Cvičení 6, 7, 8 [PDF]
 • Cvičení 9 [PDF]
 • Cvičení 10 [PDF]
 • Cvičení 11 [PDF]
 • Cvičení 12 [PDF]
 • Cvičení 13 [PDF]
 • Cvičení 14 [PDF]
 • Další příklady, 1. část [PDF]
 • Další příklady, 2. část [PDF]
 • Ukázkový test, varianta A (prezenční + kombinované studium) [PDF]
 • Ukázkový test, varianta B (prezenční + kombinované studium) [PDF]

FS – Matematika MA2 (Matematická analýza; dříve M1B)

 • Sbírka úloh [PDF]
 • Kvadratické plochy [PDF]

 • Výsledky zápočtových testů (cvičící Hozman) [PDF]
 • Výsledky náhradních a opravných testů (cvičící Hozman) [PDF]

 • Přednáška 1 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 2 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 3 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 4 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 5 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 6 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Přednáška 7 [PDF] (verze pro tisk PDF)
 • Cvičení 2 [PDF]
 • Cvičení 3 [PDF]
 • Cvičení 4 [PDF]
 • Cvičení 5 [PDF]
 • Cvičení 6 [PDF]
 • Cvičení 7 [PDF]
 • Cvičení 8 [PDF]
 • Cvičení 9 [PDF]
 • Cvičení 10 [PDF]
 • Cvičení 11, 12 [PDF]
 • Cvičení 13, 14 [PDF]
 • Příklady k zápočtu (kombinované studium), 1. část [PDF]
 • Příklady k zápočtu (kombinované studium), 2. část [PDF]
 • Ukázkový test, varianta A (prezenční + kombinované studium) [PDF]
 • Ukázkový test, varianta B (prezenční + kombinované studium) [PDF]

 

 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky