Katedra matematiky a didaktiky matematiky / Novinky

Vytisknout

Série přednášek z didaktiky

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Adam Płocki (State Higher Vocational School, Nowy Sącz, Instytut Pedagogiczny)

Hrací kostka ve školské matematice
Úterý 22. října 2013, 16:10 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Stochastický aspekt matematického vzdělávání
Středa 23. října 2013, 14:20 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Prestochastika
Čtvrtek 24. října 2013, 8:50 hodin 
Posluchárna K302 (budova K areálu TUL, 1. Máje 14, Liberec 1, 3. patro, č. dv. K-K302)

[Pozvánka v PDF

Vytisknout

Série přednášek: Optimal control problems

Posted in Odborný seminář KO-MIX / KO-MIX — Seminar on mathematics

Christian Grossmann (TU Dresden, Institute of Numerical Mathematics; web)

Finite Elements and Penalties Applied to Linear Quadratic Optimal Control
Pondělí 14. října 2013, 14:30 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Optimal Control with Partial Differential Equations: Existence and Properties of Optimal Controls
Úterý 15. října 2013, 12:30 hodin
Posluchárna A11 (budova A areálu TUL, Hálkova 6, Liberec, 2. patro, č. dv. A/108)

Numerical Treatment of Optimal Control Problems with Partial Differential Equations
Čtvrtek 17. října 2013, 8:50 hodin 
Posluchárna H32 (budova H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec, 3. patro)

Spoluorganizátoři:
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM, TUL
Oddělení nanotechnologií a informatiky, CxI, TUL 

[Pozvánka v PDF]