Katedra matematiky a didaktiky matematiky / Novinky

Vytisknout

Konzultační hodiny

Posted in Zprávy pro studenty

Konzultace v období mimo výuku (tj. v průběhu zkouškového odbobí a v době letních prázdnin) probíhají

výhradně po předchozí domluvě s vyučujícím.

Kontakty na vyučující (e-mailové adresy a telefonní čísla) naleznete na profilech jednotlivých vyučujících, případně v telefonním seznamu TUL.

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2017/18

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na letní semestr akademického roku 2017/18. Na programu jsou:

  • Jana Hnatová: Využití interaktívnej tabule na hodinách matematiky v 1. stupni ZŠ (19. března 2018)
  • Alena Prídavková: Práca s nadanými žiakmi v matematike na 1. stupni ZŠ (20. března 2018)
  • Jana Hanušová: Úvod do Hejného metody (16. dubna 2018)

KMD DidSem LS1718 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Kombinatorika, jak ji možná neznáme — Workshop

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Jana PříhonskáJiří Břehovskýstudenti FP TUL
Pondělí 18. prosince 2017, 14:20 hodin, předpokládaný konec v 17:45
Učebna G306, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Určeno pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ, učitele z praxe a další zájemce

KMD DidSem 18-18-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Vytisknout

Den otevřených dveří FP TUL

Posted in Zprávy / News

V pátek 26. ledna 2018 v čase od 9:30 do 13:30 rádi přivítáme všechny potenciální zájemce o studium v rámci Dne otevřených dveří naší fakulty (oficiální událost zde):

Den otevřených dveří 26. ledna 2018