• Daniela Bímová

 • Daniela Bittnerová

 • Jiří Břehovský

 • Václav Bittner

 • Václav Finěk

 • Jiří Hozman

 • Roman Knobloch

 • Jaroslav Mlýnek

 • Alena Kopáčková

 • Jaroslav Perný

 • Petra Pirklová

 • Martin Plešinger

 • Jana Příhonská

 • Petr Salač

 • Jana Žáková

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2014/15

Semináře z didaktiky matematiky

Harmonogram na letní semestr akademického roku 2014/15. Na programu jsou semináře:

 • Dana Kalousková: Využití hlasovacího zařízení Smart Response v matematice (20. dubna 2015)
 • Jana Příhonská: Interaktivita ve výuce matematiky (4. května 2015)
 • Jana Slezáková: Číslo jako operátor změny v prostředí Krokování a Schody (18. května 2015)

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

HPC Users' Access Workshop na Technické univerzitě v Liberci

Ve spolupráci s naší katedrou proběhne ve čtvrtek 29. ledna 2015 na Technické univerzitě v Liberci workshop zaměřený na high performance computing (HPC).

Workshop je určený pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám národního superpočítačového centra IT4Innovations a celoevropské iniciativy PRACE.

Na workshop je potřeba se zaregistrovat nejspozději do 26. ledna na adrese:
http://prace.it4i.cz/registrace/HPC-01-2015.

[Leták v PDF]

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2014/15

Semináře z didaktiky matematiky

Harmonogram na zimní semestr akademického roku 2014/15. Na programu jsou semináře:

 • Ján Gunčaga: Metody řešení matematických problémů (již proběhlo 8. října 2014)
 • Jaroslava Kloboučková: Výuka matematiky vedená orientací na budování schémat (1. prosince 2014)
 • Daniela Bímová: GeoGebra v hodinách matematiky (15. prosince 2014)

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky