Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2014/15

Semináře z didaktiky matematiky

Harmonogram na letní semestr akademického roku 2014/15. Na programu jsou semináře:

  • Dana Kalousková: Využití hlasovacího zařízení Smart Response v matematice (20. dubna 2015)
  • Jana Příhonská: Interaktivita ve výuce matematiky (4. května 2015)
  • Jana Slezáková: Číslo jako operátor změny v prostředí Krokování a Schody (18. května 2015)

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

HPC Users' Access Workshop na Technické univerzitě v Liberci

Ve spolupráci s naší katedrou proběhne ve čtvrtek 29. ledna 2015 na Technické univerzitě v Liberci workshop zaměřený na high performance computing (HPC).

Workshop je určený pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám národního superpočítačového centra IT4Innovations a celoevropské iniciativy PRACE.

Na workshop je potřeba se zaregistrovat nejspozději do 26. ledna na adrese:
http://prace.it4i.cz/registrace/HPC-01-2015.

[Leták v PDF]

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky