• Daniela Bímová

 • Daniela Bittnerová

 • Jiří Břehovský

 • Václav Bittner

 • Václav Finěk

 • Jiří Hozman

 • Roman Knobloch

 • Jaroslav Mlýnek

 • Alena Kopáčková

 • Jaroslav Perný

 • Petra Pirklová

 • Martin Plešinger

 • Jana Příhonská

 • Petr Salač

 • Jana Žáková

Konference ICPM '14

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TUL pořádá pravidelně Mezinárodní konference PREZENTACE MATEMATIKY (ICPM),


lo-icpm-14

které navázaly na předchozí konference/ semináře, organizované společně katedrami matematiky FP Technické univerzity v Liberci. 25.—26. září 2014 (čtvrtek—pátek) pod záštitou děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., již 13. ročník konference. Na letošní ročník konference byli k hlavním přednáškám pozváni

 • prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. z UJEP v Ústí n/L a
 • RNDr. Václav Kučera, Ph.D. z MFF UK v Praze.

Bližší informace naleznete na webových stránkách konference http://kmd.fp.tul.cz/old/konf/icpm14.htm
[ Pozvánka v PDF ]

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky