Katedra matematiky a didaktiky matematiky / Novinky

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2014/15

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Semináře z didaktiky matematiky

Harmonogram na letní semestr akademického roku 2014/15. Na programu jsou semináře:

  • Dana Kalousková: Využití hlasovacího zařízení Smart Response v matematice (20. dubna 2015)
  • Jana Příhonská: Interaktivita ve výuce matematiky (4. května 2015)
  • Jana Slezáková: Číslo jako operátor změny v prostředí Krokování a Schody (18. května 2015)

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Okruhy otázek k SZZ z matematiky pro učitelské obory v AR 2014/15

Posted in Zprávy pro studenty

Na webu fakulty nyní naleznete aktuální okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám (SZZ) z matematiky pro učitelské obry platné v akademickém roce (AR) 2014/15.

Okruhy otázek jsou k nalezení zde: http://www.fp.tul.cz/student/szz/category/matematika

Informace týkající se SZZ naleznete také na webu katedry v menu Výuka > Informace ke státním závěrečným zkouškám, nebo přímo zde: https://kmd.fp.tul.cz/cs/education/informace-ssz

Vytisknout

HPC Users' Access Workshop na Technické univerzitě v Liberci

Posted in Zprávy ze života katedry / Department news

Ve spolupráci s naší katedrou proběhne ve čtvrtek 29. ledna 2015 na Technické univerzitě v Liberci workshop zaměřený na high performance computing (HPC).

Workshop je určený pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám národního superpočítačového centra IT4Innovations a celoevropské iniciativy PRACE.

Na workshop je potřeba se zaregistrovat nejspozději do 26. ledna na adrese:
http://prace.it4i.cz/registrace/HPC-01-2015.

[Leták v PDF]

Vytisknout

PV předměty vyučované v AR 2014/15

Posted in Zprávy pro studenty

V přiloženém PDF souboru naleznete seznam povinně volitelných (PV) předmětů, které budou vyučovány v letním semestru (LS) akademického roku (AR) 2014/15. 

Seznam výuky PV předmětů pro další AR bude brzy připraven.

[Plán výuky PV předmětů v PDF]

Vytisknout

Ilja Černý 85

Posted in Zprávy ze života katedry / Department news

Katedry matematiky FP TU v LiberciMatematická sekce MFF UK v Praze pořádají přátelské setkání při příležitosti životního jubilea

prof. RNDr. Ilji Černého, DrSc.

iljacerny85

Pro více informací vizte pozvánku v [PDF].

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2014/15

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Semináře z didaktiky matematiky

Harmonogram na zimní semestr akademického roku 2014/15. Na programu jsou semináře:

  • Ján Gunčaga: Metody řešení matematických problémů (již proběhlo 8. října 2014)
  • Jaroslava Kloboučková: Výuka matematiky vedená orientací na budování schémat (1. prosince 2014)
  • Daniela Bímová: GeoGebra v hodinách matematiky (15. prosince 2014)

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].