Katedra matematiky a didaktiky matematiky / Novinky

Vytisknout

Konference ICPM '14

Posted in Zprávy ze života katedry / Department news

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TUL pořádá pravidelně Mezinárodní konference PREZENTACE MATEMATIKY (ICPM),


lo-icpm-14

které navázaly na předchozí konference/ semináře, organizované společně katedrami matematiky FP Technické univerzity v Liberci. 25.—26. září 2014 (čtvrtek—pátek) pod záštitou děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., již 13. ročník konference. Na letošní ročník konference byli k hlavním přednáškám pozváni

  • prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. z UJEP v Ústí n/L a
  • RNDr. Václav Kučera, Ph.D. z MFF UK v Praze.

Bližší informace naleznete na webových stránkách konference http://kmd.fp.tul.cz/old/konf/icpm14.htm
[ Pozvánka v PDF ]