Konference ICPM '14

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TUL pořádá pravidelně Mezinárodní konference PREZENTACE MATEMATIKY (ICPM),


lo-icpm-14

které navázaly na předchozí konference/ semináře, organizované společně katedrami matematiky FP Technické univerzity v Liberci. 25.—26. září 2014 (čtvrtek—pátek) pod záštitou děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., již 13. ročník konference. Na letošní ročník konference byli k hlavním přednáškám pozváni

  • prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. z UJEP v Ústí n/L a
  • RNDr. Václav Kučera, Ph.D. z MFF UK v Praze.

Bližší informace naleznete na webových stránkách konference http://kmd.fp.tul.cz/old/konf/icpm14.htm
[ Pozvánka v PDF ]

Série přednášek z didaktiky

Adam Płocki (State Higher Vocational School, Nowy Sącz, Instytut Pedagogiczny)

Hrací kostka ve školské matematice
Úterý 22. října 2013, 16:10 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Stochastický aspekt matematického vzdělávání
Středa 23. října 2013, 14:20 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Prestochastika
Čtvrtek 24. října 2013, 8:50 hodin 
Posluchárna K302 (budova K areálu TUL, 1. Máje 14, Liberec 1, 3. patro, č. dv. K-K302)

[Pozvánka v PDF

Série přednášek: Optimal control problems

Christian Grossmann (TU Dresden, Institute of Numerical Mathematics; web)

Finite Elements and Penalties Applied to Linear Quadratic Optimal Control
Pondělí 14. října 2013, 14:30 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Optimal Control with Partial Differential Equations: Existence and Properties of Optimal Controls
Úterý 15. října 2013, 12:30 hodin
Posluchárna A11 (budova A areálu TUL, Hálkova 6, Liberec, 2. patro, č. dv. A/108)

Numerical Treatment of Optimal Control Problems with Partial Differential Equations
Čtvrtek 17. října 2013, 8:50 hodin 
Posluchárna H32 (budova H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec, 3. patro)

Spoluorganizátoři:
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM, TUL
Oddělení nanotechnologií a informatiky, CxI, TUL 

[Pozvánka v PDF]

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky