Vytisknout

Publikační činnost

Posted in Web

Seznam nejdůležitějších publikačních výsledků katedry dle Web of Science. Seznamy publikací jednotlivých členů katedry jsou k nalezení na jejich osobních stránkách. Seznamy nejdůležitějších publikací za jednotlivé roky jsou k nalezení ve výročních zprávách katedry. Seznamy uznaných výsledků VaVaI naleznete v databázi RIV.

Knihy

book_matrixbook kryptografie

Články

Dle databáze Web of Science

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Články v dalších významných časopisech

Nezařazených do databáze Web of Science

Skripta a učebnice

 • J. Přívratská, J. Příhonská: Praktikum SŠ matematiky pro studenty TUL (sbírka úloh). TU v Liberci, 2011.
 • D. Bittnerová, G. Plačková: Louskáček 1. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (sbírka úloh). TU v Liberci, 2005, 2006, 2009, 2014.
 • D. Bittnerová, G. Plačková: Louskáček 2. Integrální počet funkcí jedné proměnné (sbírka úloh). TU v Liberci, 2008, 2009.
 • J. Perný: Kapitoly z elementární geometrie 2. TU v Liberci, 2005, 2009.
 • J. Příhonská: Berličky z algebry. TU v Liberci, 2007.
 • J. Perný: Kapitoly z elementární geometrie 1. TU v Liberci, 2004.
 • J. Přívratská, J. Příhonská: Opakování středoškolské matematiky (sbírka úloh). TU v Liberci, 2004.
 • V. Pecina, J. Přívratská, D. Bímová: Geometrie pro techniky – modul 3. TU v Liberci, 2003.
 • L. Bauer, D. Bittnerová, P. Dolanský, E. Dvořáková, J. Holenda: Matematika pro distanční studium 2. ZČU, Plzeň, 2002.
 • D. Bímová: Geometrický software a internet. TU v Liberci, 2002.

Vybrané konferenční příspěvky

Dle databáze Web of Science

Sborníky konferencí pořádaných na katedře

 • Sborník konference ICPM (International conference presentation of mathematics) 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, ...
 • Část sborníku z konference ICPM 2012 vyšla jako special issue časopisu ACC Journal XVIII, Issue D (4/2012).
 • Sborník konference SNA (Seminar on numerical analysis) 2012: Modelling and simulation of challenging engineering problems a zimní školy: High-performance and parallel computers, programming technologies, and numerical linear algebra.