Pirklová Petra

Pirklová Petra

Petra Pirklová
odborná asistentka
G, 4. patro, místnost 4058
+420 48 535 2822
...
St. 9:00–10:00

Pomocné učební texty

 • Analytická geometrie [PDF]
 • Apolloniovy úlohy [PDF]
 • Axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 • Geometrická zobrazení v rovině [PDF]
 • Kosoúhlé promítání [PDF]
 • Křivky [PDF]
 • Lineární perspektiva [PDF]
 • Mnohoúhelníky [PDF]
 • Množiny bodů dané vlastnosti, mocnost bodu ke kružnici [PDF]
 • Mongeovo promítání [PDF]
 • Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • Osová afinita v rovině [PDF]
 • Osvětlení [PDF]
 • Plochy a plochy rotační [PDF]
 • Plochy přímkové [PDF]
 • Plochy šroubové [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 • Řezy těles [PDF]
 • Stereometrie [PDF]
 • Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
 • Středová kolineace v rovině [PDF]
 • Středové promítání [PDF]
 • Zobrazení elipsy pomocí osové afinity [PDF]
 • Zobrazení kuželoseček pomocí středové kolineace [PDF]

Pracovní listy

 • Kosoúhlé promítání [PDF]
 • Křivky [PDF]
 • Lineární perspektiva [PDF]
 • Mongeovo promítání [PDF]
 • Osová afinita a středová kolineace v prostoru [PDF]
 • Osvětlení [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • Plochy [PDF]
 • Středové promítání [PDF


Výuka pro fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou

 GEOMETRIE 1 - PREZENČNÍ STUDIUM

Podmínky udělení zápočtu:

 • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má čtyři části, nejpozději do:
 • Maximálně tři neomluvené neúčasti na cvičeních.

Zadání semestrální práce [PDF]

Pokyny k vypracování semestrální práce [PDF]

Úvodní strana semestrální práce [DOCX]

Ukázkové řešení bez úvodní strany [PDF]

 

Zadání cvičení:

 • 1. a 2. týden - ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • 3. a 4. týden - axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 • 5. týden - shodná zobrazení 1 [PDF]
 • 6. týden - shodná zobrazení 2 [PDF]
 • 7. týden - podobná zobrazení [PDF]
 • 8. týden - středová kolineae v rovině [PDF]
 • 9. týden - zobrazení kuželoseček pomoí kolineace [PDF]
 • 10. týden - osová afinita v rovině [PDF]
 • 11. týden - zobrazení kuželoseček pomocí afinity [PDF]
 • 12. týden - Množiny bodů daných vlastností, mocnost bodu ke kružnici [PDF]
 • 13. týden - Apolloniovy úlohy [PDF]
 • 14. týden - Opakování [PDF

GEOMETRIE 1 - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Podmínky udělení zápočtu:

 • Odevzdání správného řešení semestrální práce, která má čtyři části, nejpozději do:

Zadání semestrální práce [PDF]

Úvodní strana semestrální práce [DOCX]

Ukázkové řešení bez úvodní strany [PDF]

Pokyny k vypracování semestrální práce [PDF]

 

Přednášky:

 • Přednáška 1 - Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • Přednáška 2 - Axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 • Přednáška 3 - Geometrická zobrazení v rovině [PDF]
 • Přednáška 4 - Středová kolineace v rovině [PDF]
 • Přednáška 5 - Zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF]
 • Přednáška 6 - Osová afinita a zobrazení elipsy pomocí afinity [PDF]
 • Přednáška 7 - Množiny bodů dané vlastnosti [PDF]
 • Přednáška 8 - Apolloniovy úlohy [PDF]

 GEOMETRIE 2 (GE2B) - PREZENČNÍ STUDIUM

Podmínky udělení zápočtu:

 • Odevzdání správného řešení zadaných rysů, nejpozději do:
 • Maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních.

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

Úvodní strana rysu [DOCX]

Pokyny k vypracování rysů [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF] + popis konstrukce v prostoru [PDF]

 

Zadání cvičení:

 • 1. týden - Stereometrie [PDF]
 • 2. týden - Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 • 3. týden - Osová afinita a středová kolineace v prostoru [PDF]
 • 4. týden - Mongeovo promítání úvod [PDF]
 • 5. týden - Mongeovo promítání polohové úlohy [PDF]
 • 6. týden - Mongeovo promítání metrické úlohy [PDF]
 • 7. týden - Mongeovo promítání prostorové úlohy [PDF]
 • 8. týden - Mongeovo promítání řez hranolu a jehlanu [PDF]
 • 9. týden - Mongeovo promítání řez válce a kužele [PDF]
 • 10. týden - Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • 11. týden - Pravoúhlá axonometrie 2 [PDF]
 • 12. týden - Pravoúhlá axonometrie řez hranolu a jehlanu [PDF]
 • 13. týden - Pravoúhlá axonometrie řez válce a kužele [PDF]
 • 14. týden - Opakování [PDF]

GEOMETRIE 2 (GE2K) - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Podmínky udělení zápočtu:

 • Odevzdání správného řešení zadaných rysů, nejpozději do:

 

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

Úvodní strana rysu [DOCX]

Pokyny k vypracování rysů [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF] + popis konstrukce v prostoru [PDF]

 

Přednáška:

 • Stereometrie [PDF]
 • Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 • Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
 • Mongeovo promítání - 1. část [PDF]
 • Mongeovo promítání - 2. část [PDF]
 • Mongeovo promítání - 3. část [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie - 1. část [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie - 2. část [PDF]

LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA (LPE)

Nutné podmínky k udělení zápočtu:

 • žádná neúčast na cvičeních
 • odevzdání rysů do:
 • získání alespoň 27 bodů z celkových 45 bodů (za úspěšně napsaný test až 25 bodů, za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů)

Klasifikace:

 • „výborně“ ......... 45 – 40 bodů
 • „velmi dobře“ ... 39 – 33 bodů
 • „dobře“ ............ 32 – 27 bodů

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF]

 • Za každý správně narýsovaný a včas odevzdaný rys lze získat maximálně 10 bodů.
 • Rys odevzdaný po stanoveném termínu bude ohodnocen 5 body.
 • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu. 

  

Zadání příkladů na cvičení: [PDF]Výuka pro fakultu architektury

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 1 (DG1*A)

Nutné podmínky k udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních
 • odevzdání všech rysů
 • získání alespoň 40 bodů (za úspěšně napsané testy až 2x25 bodů, za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů)

Klasifikace:

 • "výborně" ......... 61 bodů a více
 • "velmi dobře" ... 60 – 51 bodů
 • "dobře" ............. 50 – 40 bodů

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

 • Za každý správně narýsovaný a včas odevzdaný rys lze získat maximálně 10 bodů.
 • Rys odevzdaný po stanoveném termínu bude ohodnocen maximálně 5 body.
 • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu

Datum pro odevzdání rysů: 

Vzorové vypracování rysu [PDF

 

Přednášky:

 • Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • Středová kolineace v rovině [PDF]
 • Zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF]
 • Osová afinita v rovině a zobrazení elipsy pomocí afinity [PDF]
 • Mongeovo promítání 1 [PDF], 2 [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • Kosoúhlé promítání [PDF]

 Zadání cvičení:

 • 1. týden - Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • 2. týden - Středová kolineace v rovině [PDF]
 • 3. týden - Zobrazení kuželoseček pomocí středové kolineace [PDF]
 • 4. týden - Osová afinita v rovině [PDF]
 • 5. týden - Zobrazení elipsy pomocí osové afinity [PDF]
 • 6. týden - Mongeovo promítání [PDF]
 • 7. týden - Mongeovo promítání polohové úlohy [PDF]
 • 8. týden - Mongeovo promítání metrické úlohy [PDF]
 • 9. týden - Mongeovo promítání zobrazení těles [PDF]
 • 10. týden - Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • 11. týden - Pravoúhlá axonometrie zobrazení kružnice a těles [PDF]
 • 12. týden - Kosoúhlé promítání [PDF]
 • 13. týden - Řezy těles [PDF]

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 2 (DG2*A) 

Nutné podmínky k udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neúčasti na cvičeních
 • odevzdání všech rysů do: 3. 5. 2019
 • získání alespoň 50 bodů za semestr (za dva testy až 2x25 bodů, za tři rysy až 3x10 bodů)

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF], Rys 3 [PDF]

 • Za každý správně narýsovaný a včas odevzdaný rys lze získat maximálně 10 bodů.
 • Rys odevzdaný po stanoveném termínu bude ohodnocen 5 body.
 • Při hodnocení rysu bude brán zřetel: na správnost celkového výsledku, ale i na správnost pomocných konstrukcí; přehlednost rysu (rozlišení důležitých a pomocných čar pomocí jejich tloušťky); čistotu rýsované práce a estetický vzhled rysu.

Vzorové vypracování rysu [PDF]

 

Přednášky:

 • Osvětlení [PDF]
 • Osvětlení oblých těles [PDF]
 • Středové promítání, lineární perspektiva [PDF]
 • LP volná [PDF]
 • LP - zobrazení kružnice, tříúběžníková perspektiva [PDF]
 • Křivky [PDF]
 • Plochy [PDF]
 • Plochy rotační [PDF]
 • Plochy přímkové [PDF]
 • Plochy šroubové [PDF]

Zadání příkladů na cvičení: [PDF]Výuka pro fakultu strojní

KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE (KGE-P) - PREZENČNÍ STUDIUM

Podmínky udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních
 • získání alespoň 45 bodů z celkových 75 bodů (za úspěšně napsané kontrolní testy až 2x25 bodů,za včas odevzdané 2 rysy až 2x10 bodů, za účast na cvičeních až 5 bodů - 1 neomluvená neúčast 3 body, 2 neomluvené neúčasti 1 bod)

Zadání cvičení:

 • 2. týden - Mongeovo promítání [PDF]
 • 3. týden - Mongeovo promítání - polohové úlohy [PDF]
 • 4. týden - Mongeovo promítání - metrické úlohy [PDF]
 • 5. týden - Mongeovo promítání - prostorové úlohy [PDF]
 • 6. týden - Analytická geometrie [PDF]
 • 7. týden - Analytická geometrie 2 [PDF]
 • 8. týden - Křivky [PDF]
 • 9. týden - Šroubovice [PDF]
 • 10. týden - Plochy rotační 1 [PDF]
 • 11. týden - Plochy rotační 2 [PDF]
 • 12. týden - Plochy rotační 3 [PDF]
 • 13. týden - Plochy šroubové [PDF]

 KONSTRUKTIVNÍ GEOMETRIE (KGE-K) - KOMBINOVANÉ STUDIUM

Podmínky udělení zápočtu:

 • Odevzdání správného řešení zadaných rysů a početních příkladů do: 1. 2. 2019

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF], Rys 3 [PDF]

Zadání početních příkladů  [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF]

 

Přednášky:

 • Přednáška 1 - Mongeovo promítání 1. část [PDF]
 • Přednáška 2 - Mongeovo promítání 2. část [PDF]
 • Přednáška 3 - Analytická geometrie [PDF]
 • Přednáška 4 - Křivky [PDF], 
 • Přednáška 5 - Šroubovice [PDF]
 • Přednáška 6 - Plochy [PDF]
 • Přednáška 7 - Plochy rotační [PDF],
 • Přednáška 8 - Plochy rotační - úlohy [PDF]
 • Přednáška 9 - Plochy šroubové [PDF]

Skripta s řešenými příklady k předmětu KGE:

 • Fabiánová H., Šimek F.: Konstruktivní geometrie sbírka úloh, VŠST Liberec 1988
 • Ocmanová B.: Konstruktivní geometrie, VŠST Liberec 1986
 • Pecina V., Přívratská J.: Geometrie pro techniky modul 1, TU v Liberci 2001, ISBN 80-7083-509-5
 • Černý J., Kočandrlová M.: konstruktivní geometrie, ČVUT Praha 1998, ISBN 80-01-01815-6

Vzorový zkouškový test  [PDF]


MATEMATIKA 1B (M1B-P)

Podmínky udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních a získání alespoň 25 bodů,
 • Body lze získat za dva testy (každý maximálně za 25 bodů) a za aktivní účast na cvičeních (maximálně 5 bodů).

 Výuka pro fakultu ekonomickou

MATEMATIKA (MA*H)

Podmínky udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních,
 • vypracování semestrální práce,
 • získání alespoň 30 bodů (za dva testy je možné získat max. 40 bodů, za semestrální práci max. 10 bodů, za aktivní účast na cvičeních max. 5 bodů).

Zadání semestrální práce [PDF]

Semestrální práci odevzdávejte nejpozději:

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky