Člen katedry

Kontaktní informace

Černá Dana
Dana Černá
+420 48 535 2837
dana (dot) cerna (at) tul (dot) cz
odb. asistent s vědeckou hodností
KMD
G, 4. patro, místnost 4075
stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-ucitel-rozvrh&ucitelUcitidno=55269
Čt. 9:00–10:00
Konzultační hodiny platí pouze v období 14 týdnů výuky.
www.researcherid.com/rid/D-5913-2012
orcid.org/0000-0003-3259-8919
scholar.google.cz/citations?user=XhtPm7oAAAAJ