Člen katedry

Kontaktní informace

Mlýnek Jaroslav
Jaroslav Mlýnek
+420 48 535 2847
jaroslav (dot) mlynek (at) tul (dot) cz
docent, vedoucí katedry
KMD
G, 4. patro, místnost 4057
stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-ucitel-rozvrh&ucitelUcitidno=55562
jaroslav-mlynek.ic.cz
St. 11:00–12:00
Konzultační hodiny platí pouze v období 14 týdnů výuky.

My curriculum vitae is available here in PDF format.