Člen katedry

Kontaktní informace

Břehovský Jiří
Jiří Břehovský
+420 48 535 2923
jiri (dot) brehovsky (at) tul (dot) cz
odb. asistent s vědeckou hodností
KMD
G, 4. patro, místnost 4067
stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-ucitel-rozvrh&ucitelUcitidno=63730
St. 11:00–12:00
Konzultační hodiny platí pouze v období 14 týdnů výuky.