Člen katedry

Kontaktní informace

Hozman Jiří
Jiří Hozman
+420 48 535 2826
jiri (dot) hozman (at) tul (dot) cz
odb. asistent s vědeckou hodností
KMD
G, 4. patro, místnost 4070
stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-ucitel-rozvrh&ucitelUcitidno=60450
Po. 13:00–14:00
Konzultační hodiny platí pouze v období 14 týdnů výuky.

Výuka

Výuka pro fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou

Výuka pro fakultu strojní

Výuka pro ekonomickou fakultu

Výuka pro fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií