Člen katedry

Kontaktní informace

Pirklová Petra
Petra Pirklová
+420 48 535 2822
petra.pirklova@tul.cz
odb. asistent s vědeckou hodností
KMD
G, 4. patro, místnost 4058
stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-ucitel-rozvrh&ucitelUcitidno=62172
St. 8:50–9:50
Konzultační hodiny platí pouze v období 14 týdnů výuky.

Výuka

Pomocné učební texty

 • Analytická geometrie [PDF]
 • Apolloniovy úlohy [PDF]
 • Axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 • Geometrická zobrazení v rovině [PDF]
 • Kosoúhlé promítání [PDF]
 • Křivky [PDF]
 • Lineární perspektiva [PDF]
 • Mnohoúhelníky [PDF]
 • Množiny bodů dané vlastnosti, mocnost bodu ke kružnici [PDF]
 • Mongeovo promítání [PDF]
 • Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • Osová afinita v rovině [PDF]
 • Osvětlení [PDF]
 • Plochy a plochy rotační [PDF]
 • Plochy přímkové [PDF]
 • Plochy šroubové [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 • Řezy těles [PDF]
 • Stereometrie [PDF]
 • Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
 • Středová kolineace v rovině [PDF]
 • Středové promítání [PDF]
 • Zobrazení elipsy pomocí osové afinity [PDF]
 • Zobrazení kuželoseček pomocí středové kolineace [PDF]

Pracovní listy

 • Kosoúhlé promítání [PDF]
 • Křivky [PDF]
 • Lineární perspektiva [PDF]
 • Mongeovo promítání [PDF]
 • Osová afinita a středová kolineace v prostoru [PDF]
 • Osvětlení [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • Plochy [PDF]
 • Středové promítání [PDF


Výuka pro fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou

 • Geometrie 1 - prezenční studium

Podmínky udělení zápočtu [PDF]

Zadání cvičení:

 • 1. a 2. týden - ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • 3. a 4. týden - axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 • 5. týden - shodná zobrazení 1 [PDF]
 • 6. týden - shodná zobrazení 2 [PDF]
 • 7. týden - podobná zobrazení [PDF]
 • 8. týden - středová kolineae v rovině [PDF]
 • 9. týden - zobrazení kuželoseček pomoí kolineace [PDF]
 • 10. týden - osová afinita v rovině [PDF]
 • 11. týden - zobrazení kuželoseček pomocí afinity [PDF]
 • 12. týden - Množiny bodů daných vlastností, mocnost bodu ke kružnici [PDF]
 • 13. týden - Apolloniovy úlohy [PDF]
 • 14. týden - Opakování [PDF]

Zadání semestrální práce [PDF]

Pokyny k vypracování semestrální práce [PDF]

Úvodní strana semestrální práce [DOCX]

Ukázkové řešení bez úvodní strany [PDF]

 


 • Geometrie 1 - kombinované studium

Podmínky udělení zápočtu [PDF]

 • Přednáška 1 - Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • Přednáška 2 - Axiomatická výstavba planimetrie [PDF]
 • Přednáška 3 - Geometrická zobrazení v rovině [PDF]
 • Přednáška 4 - Středová kolineace v rovině [PDF]
 • Přednáška 5 - Zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF]
 • Přednáška 6 - Osová afinita a zobrazení elipsy pomocí afinity [PDF]
 • Přednáška 7 - Množiny bodů dané vlastnosti [PDF]
 • Přednáška 8 - Apolloniovy úlohy [PDF]

Zadání semestrální práce [PDF]

Úvodní strana semestrální práce [DOCX]

Ukázkové řešení bez úvodní strany [PDF]

Pokyny k vypracování semestrální práce [PDF]

 


 •  Geometrie 2 (GE2B) - prezenční studium

Podmínky udělení zápočtu [PDF]

Zadání cvičení:

 • 1. týden - Stereometrie [PDF]
 • 2. týden - Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 • 3. týden - Osová afinita a středová kolineace v prostoru [PDF]
 • 4. týden - Mongeovo promítání úvod [PDF]
 • 5. týden - Mongeovo promítání polohové úlohy [PDF]
 • 6. týden - Mongeovo promítání metrické úlohy [PDF]
 • 7. týden - Mongeovo promítání prostorové úlohy [PDF]
 • 8. týden - Mongeovo promítání řez hranolu a jehlanu [PDF]
 • 9. týden - Mongeovo promítání řez válce a kužele [PDF]
 • 10. týden - Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • 11. týden - Pravoúhlá axonometrie 2 [PDF]
 • 12. týden - Pravoúhlá axonometrie řez hranolu a jehlanu [PDF]
 • 13. týden - Pravoúhlá axonometrie řez válce a kužele [PDF]
 • 14. týden - Opakování [PDF]

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

Úvodní strana rysu [DOCX]

Pokyny k vypracování rysů [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF] + popis konstrukce v prostoru [PDF]

 


 • Geometrie 2 (GE2K) - kombinované studium

Podmínky udělení zápočtu [PDF]

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

Úvodní strana rysu [DOCX]

Pokyny k vypracování rysů [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF] + popis konstrukce v prostoru [PDF]

 

Datum odevzdání rysů: 

 

Přednáška:

 • Stereometrie [PDF]
 • Rovnoběžné promítání, volné rovnoběžné promítání [PDF]
 • Středová kolineace a osová afinita v prostoru [PDF]
 • Mongeovo promítání - 1. část [PDF]
 • Mongeovo promítání - 2. část [PDF]
 • Mongeovo promítání - 3. část [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie - 1. část [PDF]
 • Pravoúhlá axonometrie - 2. část [PDF]

 


 • Lineární perspektiva (LPE)

Podmínky udělení zápočtu [PDF]

Zadání příkladů na cvičení [PDF]

 

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF]

Datum odevzdání rysů: nejpozději 30. 3. 2018

 Výuka pro fakultu architektury

 • Deskriptivní geometrie 1 (DG1*A)

Podmínky udělení zápočtu [PDF]

Přednášky:

 • Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • Středová kolineace v rovině [PDF]
 • Zobrazení kuželoseček pomocí kolineace [PDF]
 • Osová afinita v rovině a zobrazení elipsy pomocí afinity [PDF]

 

Zadání cvičení:

 • 1. týden - Ohniskové vlastnosti kuželoseček [PDF]
 • 2. týden - Středová kolineace v rovině [PDF]
 • 3. týden - Zobrazení kuželoseček pomocí středové kolineace [PDF]
 • 4. týden - Osová afinita v rovině [PDF]
 • 5. týden - Zobrazení elipsy pomocí osové afinity [PDF]
 • 6. týden - Mongeovo promítání [PDF]
 • 7. týden - Mongeovo promítání polohové úlohy [PDF]
 • 8. týden - Mongeovo promítání metrické úlohy [PDF]
 • 9. týden - Mongeovo promítání zobrazení těles [PDF]
 • 10. týden - Pravoúhlá axonometrie [PDF]
 • 11. týden - Pravoúhlá axonometrie zobrazení kružnice a těles [PDF]
 • 12. týden - Kosoúhlé promítání [PDF]
 • 13. týden - Řezy těles [PDF]

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF

Datum odevzdání rysů:

 


 • Deskriptivní geometrie 2 (DG2*A) 

Podmínky udělení zápočtu [PDF]

Přednášky:

 • Osvětlení [PDF]
 • Osvětlení oblých těles [PDF]
 • Středové promítání, lineární perspektiva [PDF]
 • LP volná [PDF]
 • LP - zobrazení kružnice, tříúběžníková perspektiva [PDF]
 • Křivky [PDF]
 • Plochy [PDF]
 • Plochy rotační [PDF]
 • Plochy přímkové [PDF]
 • Plochy šroubové [PDF]

 Zadání příkladů na cvičení [PDF]

 

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF], Rys 3 [PDF]

Vzorové vypracování rysu [PDF]

Datum odevzdání rysů: 18. 5. 2018

 Výuka pro fakultu strojní

 • Konstruktivní geometrie (KGE-P)

Podmínky udělení zápočtu [PDF]

Zadání cvičení:

 • 2. týden - Mongeovo promítání [PDF]
 • 3. týden - Mongeovo promítání - polohové úlohy [PDF]
 • 4. týden - Mongeovo promítání - metrické úlohy [PDF]
 • 5. týden - Mongeovo promítání - prostorové úlohy [PDF]
 • 6. týden - Analytická geometrie [PDF]
 • 7. týden - Analytická geometrie 2 [PDF]
 • 8. týden - Křivky [PDF]
 • 9. týden - Šroubovice [PDF]
 • 10. týden - Plochy rotační 1 [PDF]
 • 11. týden - Plochy rotační 2 [PDF]
 • 12. týden - Plochy rotační 3 [PDF]
 • 13. týden - Plochy šroubové [PDF]

 


 •  Konstruktivní geometrie (KGE-K) - kombinované studium

Přednášky:

 • Přednáška 1 - MP 1. část [PDF]
 • Přednáška 2 - MP 2. část [PDF]
 • Přednáška 3 - AG [PDF]
 • Přednáška 4 - Křivky [PDF], 
 • Přednáška 5 - Šroubovice [PDF]
 • Přednáška 6 - Plochy [PDF]
 • Přednáška 7 - Plochy rotační [PDF],
 • Přednáška 8 - Plochy rotační - úlohy [PDF]
 • Přednáška 9 - Plochy šroubové [PDF]

 

Zadání rysů: Rys 1 [PDF], Rys 2 [PDF], Rys 3 [PDF]

Zadání početních příkladů  [PDF]

Datum odevzdání rysů: 

 

Vzorové vypracování rysu [PDF]

Vzorový zkouškový test  [PDF]

 


 • Matematika 1B (M1B-P)

Podmínky udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních a získání alespoň 25 bodů,
 • Body lze získat za dva testy (každý maximálně za 25 bodů) a za aktivní účast na cvičeních (maximálně 5 bodů).

 Výuka pro fakultu ekonomickou

 • Matematika (MA*H)

Podmínky udělení zápočtu:

 • maximálně 3 neomluvené neúčasti na cvičeních,
 • vypracování semestrální práce,
 • získání alespoň 30 bodů (za dva testy je možné získat max. 40 bodů, za semestrální práci max. 10 bodů, za aktivní účast na cvičeních max. 5 bodů).

Zadání semestrální práce [PDF]

Semestrální práci odevzdávejte nejpozději 18. 5. 2018.