Vytisknout

Doktorandi

Posted in Web

Interní doktorandi

Václav Bittner
Téma dizertační práce:
Školitel: Jan Picek (Katedra aplikované matematiky FP TUL)
Obor: Matematické modely a jejich aplikace

Roman Knobloch 
Téma dizertační práce:
Školitel: Jaroslav Mlýnek 
Obor: Matematické modely a jejich aplikace 

Jana Žáková
Téma dizertační práce: Analýza numerických vlastností vybraných maticových metod
Školitel: Martin Plešinger
Obor: Matematické modely a jejich aplikace