Vytisknout

Přijímací řízení

Posted in Web

Vzorově řešené přijímací testy

Navazující magisterské studium

Studijní program: Matematika (N1101)
Studijní obory: Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy (7503T039), Učitelství matematiky pro střední školy (7504T089)
Forma studia: prezenční, kombinovaná 

Akademický rok (PDF s řešenými testy ke stažení):