Vytisknout

Informace ke státním závěrečným zkouškám

Posted in Web

Termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ)

Termín nejbližších SZZ z matematiky pro učitelské obory byl stanoven na

není stanoven.

Okruhy otázek a složení komise

Oficiální okruhy otázek a seznamy členů jednotlivých komisí jsou k dispozici na webu fakulty:
https://www.fp.tul.cz/student/szz#KMD (učitelské obory)
https://www.fp.tul.cz/student/szz#KAP (odborná matematika) 

Harmonogram SZZ

Aktuální harmonogram zatím není k dispozici.