Vytisknout

Informace ke státním závěrečným zkouškám

Posted in Web

Termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ)

Termín nejbližších SZZ z matematiky pro učitelské obory byl stanoven na

čtvrtek 30. srpna 2018.

Okruhy otázek a složení komise

Oficiální okruhy otázek a seznamy členů jednotlivých komisí jsou k dispozici na webu fakulty:
http://www.fp.tul.cz/student/szz/category/matematika

Harmonogram SZZ

Aktuální harmonogram zatím není k dispozici.