Vytisknout

Akreditované studijní programy

Posted in Web

Obory zaměřené na matematiku a výuku matematiky akreditované na fakultě. Detailní výpis programů a oborů, včetně možných dvojkombinací učitelských oborů, naleznete ve STAGu.

Bakalářské studium

Studijní program: Matematika (B1101)
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání (7504R015)
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní délka studia: 3 roky
Titul: Bc.

Studijní program: Matematika (B1101)
Studijní obor: Matematika (odborná matematika; 1101R016)
Forma studia: prezenční
Standardní délka studia: 3 roky
Titul: Bc. 

Navazující magisterské studium

Studijní program: Matematika (N1101)
Studijní obor: Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy (7503T039)
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní délka studia: 2 roky
Titul: Mgr.

Studijní program: Matematika (N1101)
Studijní obor: Učitelství matematiky pro střední školy (7504T089)
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní délka studia: 2 roky
Titul: Mgr.

Studijní program: Aplikovaná matematika (N1103)
Studijní obor: Matematické modely a jejich aplikace (1103T035)
Forma studia: prezenční
Standardní délka studia: 2 roky
Titul: Mgr.

Doktorské studium

Studijní program: Aplikovaná matematika (P1103)
Studijní obor: Matematické modely a jejich aplikace (1103V035)
Forma studia: prezenční, kombinované
Standardní délka studia: 4 roky
Titul: Ph.D.