Vytisknout

Témata závěrečných prací

Posted in Web

Seznam rozpracovanýchodevzdaných a již obhájených závěrečných bakalářských prací (BP) a diplomových prací (DP), které jsou, resp. byly vedené na Katedře matematiky a didaktiky matematiky naleznete ve [STAGu].

Seznam aktuálních témat BP a DP, rozepsaný podle jednotlivých školitelů naleznete níže.1,2,3 Seznam je platný pro prezenční i kombinované studium. Máte-li zájem o některé z níže vypsaných témat, kontaktujte nejprve školitele prostřednictvím e-mailu nebo osobně.

Všechna aktuální témata včetně detailních informací jsou také ke stažení v [PDF].


1 Témata označená symbolem # jsou učena výhradně pro učitelské obory.
2 Témata závěrečných prací studentů odborné matematiky (obor MAT programu B1101; program N1103) schvaluje vedoucí Katedry aplikované matematiky.
3 Témata závěrečných prací z matematiky studentů učitelských oborů (obory MA-xx a xx-MA programů B1101, B1407 a B1701; programy N1101, N1407 a N1701) schvaluje vedoucí Katedry matematiky a didaktiky matematiky.


Daniela Bímová

 • DP#Elektronická učebnice stereometrie v GeoGebře 3D (zadáno)
 • BP/DP#: Webové stránky pro výuku a testování stereometrie
 • BP/DP#: Stereometrie v pohybu (zadáno)
 • Detailní informace v [PDF]

Daniela Bittnerová

 • BP#: Diferenční rovnice a jejich aplikace
 • BP#: Optimalizace konvexních funkcí (zadáno)
 • DP#: Konvexní obal funkce
 • Detailní informace v [PDF]

Jiří Břehovský

 • BP/DP#: Rozvíjení schopnosti řešit problémy pomocí heuristických strategií
 • Detailní informace v [PDF]

Dana Černá

 • BP/DP: Waveletové metody pro oceňovaní opcí (nově vypsané téma)
 • BP: Numerická integrace
 • BP#: Webové stránky pro výuku kombinatoriky na střední škole (zadáno)
 • BP/DP: Waveletová komprese obrazu
 • Detailní informace v [PDF]

Václav Finěk

 • BP/DP#: Matematické applety
 • Detailní informace v [PDF]

Jiří Hozman

 • BP#: Využití mapletů ve výuce základů metody konečných prvků
 • BP: Metoda sítí ve finančním inženýrství
 • DP: Metoda konečných prvků ve finančním inženýrství 
 • Detailní informace v [PDF]

Jaroslav Mlýnek

 • BP: Genetické algoritmy a jejich užití
 • DP: Metoda bikonjugovaných gradientů a její modifikace
 • Detailní informace v [PDF]

Jaroslav Perný

 • DP#: Rozcvičky a aktivizující činnosti na SŠ — funkce, rovnice apod.
 • DP#: Rozvíjení geometrické představivosti
 • DP#: Didaktické hry ve výuce matematiky
 • Detailní informace v [PDF]

Martin Plešinger

 • BP/DP: Rychlý řešič maticových rovnic a soustav závislých na parametru a jeho implementace v MATLABu
 • BP/DP: Metoda konjugovaných gradientů pro řešení zobecněných lyapunovských rovnic
 • BP/DP: Algoritmus redukce matice na pásový tvar a jeho implementace v MATLABu
 • BP/DP: Numerická stabilita identifikace core problému pomocí Golubovy–Kahanovy bidiagonalizace
 • BP/DP: Úplný problém nejmenších čtverců a jeho maticová zobecnění
 • Detailní informace v [PDF]

Jana Příhonská

 • BP#: Matematika v reálném světě — modelová prostředí rovnic (zadáno)
 • BP/DP#: Interaktivní rozcvičky a hry v matematice na druhém stupni ZŠ
 • DP#: Didaktická hra jako nástroj pro rozvoj logicko-kombinačního myšlení žáka
 • DP#: Netradiční pomůcky ve výuce matematiky na 2. stupni základní školy
 • DP#: Nestandardní úlohy ve výuce matematiky 
 • Detailní informace v [PDF]

Petr Salač

 • DP#: Řešení elektrických obvodů pomocí soustav obyčejných diferenciálních rovnic
 • DP#: Úlohy pro základní školy zaměřené na technické výpočty
 • Detailní informace v [PDF]