Rozvíjení kultury řešení matematických problémů pomocí heuristických strategií ve školské praxi

Jiří Břehovský
Pondělí 5. října 2015, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
[Pozvánka v PDF]

Anotace

Seminář bude zaměřen na prezentaci výsledků dlouhodobého výzkumu, který probíhal po dobu šestnácti měsíců. Žáci se po tuto dobu seznamovali s využíváním heuristických strategií při řešení úloh. Zejména v těch případech, kdy bylo využití těchto metod řešení mnohem efektivnější než využití konvenčních postupů. Cílem výzkumu bylo mimo jiné i ověření zda je možné žáky naučit využívat některé heuristické strategie k efektivnímu řešení problémů.

 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky