Kritéria dělitelnosti 2000+

Jaroslav Vild
Pondělí 29. února 2016, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
[Pozvánka v PDF]

Anotace

Kritéria dělitelnosti v poziční B-soustavě (zejména desítkové) jsou přehledně klasifikována. V přednášce jsou uvedeny některé internetové možnosti. Připomenuta je dále potřebná modulární aritmetika, Eulerova a Carmichaelova funkce a jejich souvislosti.

Na příkladu je demonstrována a modulárně zdůvodněna analogie struktury ((před)perioda) testovací posloupnosti koeficientů (kritéria dělitelnosti) v B-soustavě a B-prezentace zlomků. Vzpomenut je aplet pro generování kritérií dělitelnosti a některé možnosti jeho vylepšení.