Tropická algebra

Daniela Bittnerová
Pondělí 14. března 2016, 14:15 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
[Pozvánka v PDF]

Anotace

Cílem příspěvku je seznámení s poměrně novou oblastí výzkumu v algebraické geometrii, tzv. tropickou algebrou. Pracuje se s modifikovanými operacemi sčítání a násobení. Objekty, které vzniknou, jsou po částech lineární či skeletonizované. Teorii lze využít při řadě aplikací z praxe (biologie, ekonomie atd.).