Vytisknout

Google matrix a problém relevance webových stránek

Posted in Odborný seminář KO-MIX / KO-MIX — Seminar on mathematics

Martin Plešinger
Pondělí 19. listopadu 2018, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

KOMIX 18-11-19

[Pozvánka v PDF]

Anotace

Na přednášce nastíníme, jakým způsobem funguje tzv. PageRank algoritmus, který je v jádru řady metod hodnotících relevanci webových stránek u mnoha vyhledávačů. Ukážeme souvislost původního problém s Markovovými řetězci a s tzv. stochastickými nezápornými maticemi a jejich vlastními čísly, resp. vektory.