Japonské rébusy

Jana Plíšková (ZŠ Pardubice, Josefa Ressla)
Pondělí 22. února 2016, 14:20 hodin
Posluchárna G301, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií a studenty učitelství

KMD DidSem 22-2-2016 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Seminář má za úkol představit několik japonských rébusů, které je možno využívat ve výuce matematiky. Řešení hlavolamů podporuje u žáků rozvoj logického myšlení, pozornosti, soustředěnosti a prostorové představivosti. Umožňuje také uplatňovat individuální přístup k žákům zadáváním úloh diferencované náročnosti. V mnoha úlohách není zapotřebí počítat, žák si vystačí s logickou úvahou. Právě tato složka matematického uvažování je v matematice a v lidském životě vůbec, velice důležitá a ve školním vyučování je jí přikládán menší význam. Motivující charakter úloh napomáhá zvyšovat zájem o matematiku a vytváří pozitivní postoj žáků k předmětu.