Vytisknout

Rozvoj matematického myšlení v prostředí Hejného metody „Děda Lesoň”

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Jana Slezáková (KMDM, PedF, UK, web)
Středa 2. listopadu 2016, 14:15 hodin
Posluchárna G314, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 2-11-2016 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Pro rozvoj matematického myšlení žáků je důležité dbát na harmonický rozvoj jeho obou složek. Procesuální složka matematického myšlení je dostatečně podporována na rozdíl od složky konceptuální, kterou podporují právě úlohy z prostředí Dědy Lesoně. Bude to ilustrováno na různých typech úloh. Dále budou zmíněna didaktická úskalí tohoto prostředí a bude ukázáno, jak je v současnosti rozpracováváno nové prostředí Vláčky (jako vhodná příprava pro úlohy z prostředí Dědy Lesoně).