Vytisknout

Umění řešit matematické problémy

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Jan Kopka (KMA, PřF, UJEP, web)
Pondělí 14. listopadu 2016, 14:15 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 14-11-2016 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Již ve starověku vznikla disciplína zvaná heuristika (umění objevu). V centru této disciplíny jsou strategie, které pomáhají řešit matematické problémy. Na rozvíjení heuristiky se podíleli největší matematici historie. Některé z těchto strategií mohou být s úspěchem využívány i ve školské matematice. Některé takové strategie budou zmíněny a demonstrovány na úlohách ze školské matematiky. 

Pozornost bude věnována i experimentování, které je podstatnou součástí výzkumného přístupu při výuce.