Vytisknout

Soutěž Matematický klokan — příležitost pro žáky i učitele

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Bohumil Novák (PedF, UPOL, web)
Pondělí 3. dubna 2017, 14:15 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 03-4-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Tématem přednášky je soutěž Matematický klokan v ČR a v zahraničí, historie a současnost, organizace soutěže v ČR, charakteristika soutěžních testů a soutěžních úloh, jejich příprava a hodnocení, analýza a společné řešení vybraných soutěžních úloh. Inspirací pro učitele základní školy je, že soutěžní úlohy lze vhodně využívat v dlouhodobějším horizontu, přesahujícím jednorázový akt vlastní soutěže.