• Daniela Bímová

 • Daniela Bittnerová

 • Jiří Břehovský

 • Václav Bittner

 • Václav Finěk

 • Jiří Hozman

 • Roman Knobloch

 • Jaroslav Mlýnek

 • Alena Kopáčková

 • Jaroslav Perný

 • Petra Pirklová

 • Martin Plešinger

 • Jana Příhonská

 • Petr Salač

 • Jana Žáková

Soutěž Matematický klokan — příležitost pro žáky i učitele

Bohumil Novák (PedF, UPOL, web)
Pondělí 3. dubna 2017, 14:15 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 03-4-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Tématem přednášky je soutěž Matematický klokan v ČR a v zahraničí, historie a současnost, organizace soutěže v ČR, charakteristika soutěžních testů a soutěžních úloh, jejich příprava a hodnocení, analýza a společné řešení vybraných soutěžních úloh. Inspirací pro učitele základní školy je, že soutěžní úlohy lze vhodně využívat v dlouhodobějším horizontu, přesahujícím jednorázový akt vlastní soutěže.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky