Některá specifika Hejného metody pro žáky 1. stupně ZŠ

Martina Hálová (H-mat, o. p. s., web, a Fakultní ZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, web)
Pondělí 10. dubna 2017, 14:15 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty

KMD DidSem 10-4-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Znát neznamená odříkávat, ale především rozumět, a to znamená nabývat různorodé zkušenosti a ty účinně organizovat do mentálních schémat. Učitelé se prostřednictvím řešení úloh aktivně seznámí s některými specifiky výuky Hejného matematiky. Zjistí, jak je to s poznávacím procesem žáka v matematice a mechanizmem budování představ a pojmů.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky