Experimentem k poznání i k radosti z matematiky

Alena Šolcová (FIT, ČVUT, web)
Pondělí 15. května 2017, 14:15 hodin
Posluchárna G303, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 15-5-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Budeme hledat cesty k platnému usuzování a k objevům omylů. Ukážeme si například, jak snadno a rychle počítat obsahy složitějších obrazců. Uvedeme také ukázky názvosloví postaru, jak je neznáte. Upozorníme na některé kroky ve vývoji terminologie a symboliky.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky