Logické myšlení a logika ve výuce matematiky

Josef Polák (KMA, FAV, ZČU, web)
Pondělí 30. října 2017, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro studenty učitelství 2. a 3. stupně a učitele z praxe

J Polak 30-11-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Za jeden z hlavních cílů výuky matematiky na ZŠ a SŠ se považuje v RVP i ŠVP soustavný rozvoj logického myšlení žáků.  Pojem logického myšlení  však v těchto školských dokumentech i v literatuře není jednoznačně vymezen a jednotně interpretován.

V přednášce vyjdeme z analýzy pojmu logického myšlení, jeho vztahům k logice a dalším druhům myšlení.

Připomeneme význam logického myšlení ve výuce matematiky podle Meranského programu (1905) Felixe Kleina. Stručně nastíníme historický vývoj zařazení logických pojmů v českých středoškolských učebnicích matematiky.

Podstatná závěrečná část přednášky bude věnována diskusi o obsahovém a metodickém pojetí rozvíjení logického myšlení a logice ve výuce matematiky podle RVP, v současných  učebnicích matematiky a ve školské praxi.