Vytisknout

Kombinatorika, jak ji možná neznáme — Workshop

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Jana PříhonskáJiří Břehovskýstudenti FP TUL
Pondělí 18. prosince 2017, 14:20 hodin, předpokládaný konec v 17:45
Učebna G306, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Určeno pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ, učitele z praxe a další zájemce

KMD DidSem 18-18-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Cílem pracovního workshopu je ukázat nové možnosti využití kombinatorických a jiných nestandardních problémů a aktivit pro rozvoj logického myšlení a řešitelských strategií žáků. Budou předloženy náměty se záměrem odstranit skrytý strach z kombinatoriky. Důraz bude kladen na motivaci, názornost a vlastní tvořivý přístup při řešení problémů.

Jednotlivé problémy budou tematicky uspořádány a jejich vzorová řešení budou doprovázena vlastní tvořivou aktivitou účastníků semináře. Soustředíme se na motivaci žáků různými manipulativními činnostmi prostřednictvím jemu známé či neznámé hry (Domino, RUMMY, Logic aj.).

Při navrhování aktivit zaměříme pozornost na používání takových základních kombinatorických principů, aby došlo k jejich využívání při řešení celé řady kombinatorických problémů, jež jsou zařazeny v učebnicích.