• Dana Andrejsová

 • Daniela Bímová

 • Václav Bittner

 • Daniela Bittnerová

 • Jiří Břehovský

 • Dana Černá

 • Václav Finěk

 • Jiří Hozman

 • Roman Knobloch

 • Alena Kopáčková

 • Jaroslav Mlýnek

 • Jaroslav Perný

 • Petra Pirklová

 • Martin Plešinger

 • Jana Příhonská

 • Petr Salač

 • Jana Žáková

Úvod do Hejného metody

Jana Hanušová (H-mat, o. p. s., web)
Pondělí 16. dubna 2018, 14:20 hodin
Učebna G305, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 03-4-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Účastníci se seznámí s Hejného metodou výuky matematiky – orientované na budování schémat – jak po obsahové, tak po didaktické stránce, se základními principy metody, se změnou role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka.

Účastníci získají podněty pro výuku matematiky na 2. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji matematické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky