Vytisknout

Úvod do Hejného metody

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Jana Hanušová (H-mat, o. p. s., web)
Pondělí 16. dubna 2018, 14:20 hodin
Učebna G305, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 03-4-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Účastníci se seznámí s Hejného metodou výuky matematiky – orientované na budování schémat – jak po obsahové, tak po didaktické stránce, se základními principy metody, se změnou role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka.

Účastníci získají podněty pro výuku matematiky na 2. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji matematické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.