Vytisknout

Některé užitečné strategie pro řešení matematických problémů

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Jan Kopka
Pondělí 22. října 2018, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 22-10-2018 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Jedním z důležitých cílů školské matematiky je „udělat“ z žáků a studentů trochu lepší řešitele matematických problémů. S některými strategiemi by se proto měli seznámit i učitelé matematiky, ale hlavně by se měli naučit používat je v praxi. Strategie jako např. experimentování, zobecňování, analogie, cesta zpět nebo vypuštění podmínek budou v semináři prezentovány pomocí problémů vhodných pro školskou matematiku.