Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2014/15

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Semináře z didaktiky matematiky

Harmonogram na letní semestr akademického roku 2014/15. Na programu jsou semináře:

  • Dana Kalousková: Využití hlasovacího zařízení Smart Response v matematice (20. dubna 2015)
  • Jana Příhonská: Interaktivita ve výuce matematiky (4. května 2015)
  • Jana Slezáková: Číslo jako operátor změny v prostředí Krokování a Schody (18. května 2015)

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2014/15

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Semináře z didaktiky matematiky

Harmonogram na zimní semestr akademického roku 2014/15. Na programu jsou semináře:

  • Ján Gunčaga: Metody řešení matematických problémů (již proběhlo 8. října 2014)
  • Jaroslava Kloboučková: Výuka matematiky vedená orientací na budování schémat (1. prosince 2014)
  • Daniela Bímová: GeoGebra v hodinách matematiky (15. prosince 2014)

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Série přednášek z didaktiky

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Adam Płocki (State Higher Vocational School, Nowy Sącz, Instytut Pedagogiczny)

Hrací kostka ve školské matematice
Úterý 22. října 2013, 16:10 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Stochastický aspekt matematického vzdělávání
Středa 23. října 2013, 14:20 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Prestochastika
Čtvrtek 24. října 2013, 8:50 hodin 
Posluchárna K302 (budova K areálu TUL, 1. Máje 14, Liberec 1, 3. patro, č. dv. K-K302)

[Pozvánka v PDF