Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2015/16

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na letní semestr akademického roku 2015/16. Na programu jsou:

 • Jana Plíšková: Japonské rébusy (22. února 2016)
 • Alena Kopáčková: Hejného metoda pro 2. stupeň ZŠ (21. března 2016)
 • Jana Příhonská: Člověče nezlob se a pojď si hrát aneb netradiční didaktické pomůcky pro rozvoj kombinatorického myšlení žáků 1. stupně ZŠ (18. dubna 2016)

KMD DidSem LS1516 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2015/16

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na zimní semestr akademického roku 2015/16. Na programu jsou:

 • Jaroslav Perný: Rozvíjení geometrických představ žáků (2. listopadu 2015)
 • Eva Krejčová: Didaktické hry a matematika na 1. stupni základní školy (12. listopadu 2015)
 • Jana Vaňková: Aktivizační metody výuky v matematice (30. listopadu 2015)

KMD DidSem ZS1516 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2014/15

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Semináře z didaktiky matematiky

Harmonogram na zimní semestr akademického roku 2014/15. Na programu jsou semináře:

 • Ján Gunčaga: Metody řešení matematických problémů (již proběhlo 8. října 2014)
 • Jaroslava Kloboučková: Výuka matematiky vedená orientací na budování schémat (1. prosince 2014)
 • Daniela Bímová: GeoGebra v hodinách matematiky (15. prosince 2014)

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Série přednášek z didaktiky

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Adam Płocki (State Higher Vocational School, Nowy Sącz, Instytut Pedagogiczny)

Hrací kostka ve školské matematice
Úterý 22. října 2013, 16:10 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Stochastický aspekt matematického vzdělávání
Středa 23. října 2013, 14:20 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Prestochastika
Čtvrtek 24. října 2013, 8:50 hodin 
Posluchárna K302 (budova K areálu TUL, 1. Máje 14, Liberec 1, 3. patro, č. dv. K-K302)

[Pozvánka v PDF

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2014/15

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Semináře z didaktiky matematiky

Harmonogram na letní semestr akademického roku 2014/15. Na programu jsou semináře:

 • Dana Kalousková: Využití hlasovacího zařízení Smart Response v matematice (20. dubna 2015)
 • Jana Příhonská: Interaktivita ve výuce matematiky (4. května 2015)
 • Jana Slezáková: Číslo jako operátor změny v prostředí Krokování a Schody (18. května 2015)

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].