Koncert & přednáška při příležitosti celostátního kola MO

Při příležitosti konání celostátního kola matematické olympiády v Liberci ve dnech od neděle 26. 3. 2017 do pátku 31. 3. 2017 proběhne:

  • Seminář O problematice alikvotních tónů a jejich využití v současné hudbě 
    v pondělí 27. 3. 2017 ve 14:30 v posluchárně P300 budovy P (ul. Komenského 2)

  • Koncert alikvotního sboru Spektrum pod vedením sbormistra Jana Staňka
    v pondělí 27. 3. 2017 v 19:00 v Aule budovy G v kampusu Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Koncert a přednáška při příležitosti celostátního kola MO

Spolupořádá Liberecká pobočka JČMFKAP a KMD.
Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

HPC Users' Access Workshop na Technické univerzitě v Liberci

Ve spolupráci s naší katedrou proběhne ve čtvrtek 29. ledna 2015 na Technické univerzitě v Liberci workshop zaměřený na high performance computing (HPC).

Workshop je určený pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám národního superpočítačového centra IT4Innovations a celoevropské iniciativy PRACE.

Na workshop je potřeba se zaregistrovat nejspozději do 26. ledna na adrese:
http://prace.it4i.cz/registrace/HPC-01-2015.

[Leták v PDF]

Konference ICPM '14

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TUL pořádá pravidelně Mezinárodní konference PREZENTACE MATEMATIKY (ICPM),


lo-icpm-14

které navázaly na předchozí konference/ semináře, organizované společně katedrami matematiky FP Technické univerzity v Liberci. 25.—26. září 2014 (čtvrtek—pátek) pod záštitou děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc., již 13. ročník konference. Na letošní ročník konference byli k hlavním přednáškám pozváni

  • prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. z UJEP v Ústí n/L a
  • RNDr. Václav Kučera, Ph.D. z MFF UK v Praze.

Bližší informace naleznete na webových stránkách konference http://kmd.fp.tul.cz/old/konf/icpm14.htm
[ Pozvánka v PDF ]

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky