Vytisknout

Seminář (rozcestník)

Posted in Web

Na katedře v současnosti probíhají dva seminare.

Odborný seminář KO-MIX

KMD od zimního semestru 2005/2006 obnovila pro své členy i pro další zájemce o matematické disciplíny cyklus odborných přednášek KO-MIX. Tento seminář volně navazuje na přednáškové cykly, které byly na katedře před několika lety pořádány jejím tehdejším vedoucím docentem Nekvindou.

Semináře z didaktiky matematiky

Ve spolupráci s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje KMD pravidelně organizuje v každém semestru cyklus vzdělávacích a popularizačních přednášek nazvaný Semináře z didaktiky matematiky. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou přednášky určeny především učitelům základních a středních škol, a učitelům i studentům FP TUL. Cílem přednášek těchto seminářů je populární a názornou formou přiblížit vědecké pojetí matematiky široké školské veřejnosti.

Semináře organizované ve spolupráci s JČMF a KAP

Ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků (JČMF) pobočkou Liberec a Katedrou aplikované matematiky (KAP) FP TUL probíhají nepravidelné semináře určené pro zaměstnance, studenty nejen TUL ale i středních škol, jakož i nejširší veřejnost.