Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Vytisknout

Spatial-visual abilities and possibilities to develop them

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Klaus-Peter Eichler (Pädagogische Hochschule, Schwäbisch Gmünd, web)
Pondělí 8. října 2018, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Vhodné pro studenty učitelství matematiky a učitele z praxe, vítáni jsou všichni se zájmem o matematiku

KP Eichler 8-10-2018 

Podrobnější informace v pozvánce v [en:PDF, cs:PDF].

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2018/19

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na zimní semestr akademického roku 2018/19. Na programu jsou:

 • Klaus-Peter Eichler: Prostorově-vizuální schopnosti a možnosti jejich rozvoje (pondělí 8. října 2018; anglicky)
 • Jan Kopka: Některé užitečné strategie pro řešení matematických problémů (pondělí 22. října 2018)
 • Lenka Rybová: Hejného metoda jako cesta k radosti s poznávání (čtvrtek 15. listopadu 2018)
 • Jana Hanušová: Hejného metoda — budování pojmu (pondělí 3. prosince 2018)

KMD DidSem ZS1819 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2017/18

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na letní semestr akademického roku 2017/18. Na programu jsou:

 • Jana Hnatová: Využití interaktívnej tabule na hodinách matematiky v 1. stupni ZŠ (19. března 2018)
 • Alena Prídavková: Práca s nadanými žiakmi v matematike na 1. stupni ZŠ (20. března 2018)
 • Jana Hanušová: Úvod do Hejného metody (16. dubna 2018)

KMD DidSem LS1718 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Kombinatorika, jak ji možná neznáme — Workshop

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Jana PříhonskáJiří Břehovskýstudenti FP TUL
Pondělí 18. prosince 2017, 14:20 hodin, předpokládaný konec v 17:45
Učebna G306, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Určeno pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ, učitele z praxe a další zájemce

KMD DidSem 18-18-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Vytisknout

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2017/18

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na zimní semestr akademického roku 2017/18. Na programu jsou:

 • Josef Polák: Logické myšlení a logika ve výuce matematiky (pondělí 30. října 2017)
 • Jan Kopka: Jak pronikat do matematiky pomocí zkoumání (pondělí 20. listopadu 2017)
 • Lenka Rybová: „Novinky” v Hejného metodě (středa 13. prosince 2017)
 • Jana Příhonská a Jiří Břehovský: Kombinatorika, jak ji možná neznáme — workshop (pondělí 18. prosince 2017)

KMD DidSem ZS1718 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Vytisknout

Possibilities to connect arithmetic and geometry — Chance to realize child-centered math-lessons

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Klaus-Peter Eichler (Pädagogische Hochschule, Schwäbisch Gmünd, web)
Pondělí 23. října 2017, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1), v případě potřeby učebna G306, 3. patro 
Vhodné pro studenty učitelství matematiky a učitele z praxe

KP Eichler 23-10-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].