Google matrix a problém relevance webových stránek

Martin Plešinger
Pondělí 19. listopadu 2018, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

KOMIX 18-11-19

[Pozvánka v PDF]

Anotace

Na přednášce nastíníme, jakým způsobem funguje tzv. PageRank algoritmus, který je v jádru řady metod hodnotících relevanci webových stránek u mnoha vyhledávačů. Ukážeme souvislost původního problém s Markovovými řetězci a s tzv. stochastickými nezápornými maticemi a jejich vlastními čísly, resp. vektory.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky