Úvod do lineárního programování

Jan Kopka
Pondělí 17. prosince 2018, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

KOMIX 18-12-17

[Pozvánka v PDF]

Anotace

Jedná se o teorii, která je relativně mladá. Za zakladatele je pokládán G. B. Dantzig, americký matematik a profesor operační analýzy. Byl členem skupiny, která v roce 1947 řešila určité problémy pro letectvo USA.

V této teorii jde o určení extrémů lineárních funkcí vázaných podmínkami ve tvaru lineárních rovnic a nerovnic. Uveďme tři metody řešení těchto problémů: jde o metodu geometrickou, metodu algebraickou a metodu simplexovou.

V tomto semináři se ubde hovořit pouze o metodě geometrické a na závěr bude na příkladu prezentována i metoda algebraická. Ostatní příště. Tato teorie má v praxi veliké uplatnění.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky