Optimální řízení systému s paralelní redundancí

Čeněk Jirsák
Pondělí 8. dubna 2019, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

KOMIX 19-03-18

[Pozvánka v PDF]

Anotace

Na semináři se budeme zabývat zobecněním klasického spolehlivostního modelu „k z n“. Jde o model s paralelní redundancí, kdy systém funguje tehdy, pokud funguje alespoň k z celkového počtu n identických komponent. Ty jsou obvykle popsány jen dvěma stavy (funguje/nefunguje). V našem případě bude stav komponent popsán spojitou veličinou. Místo podmínky na k funčních komponent uvažujeme určitý společný výkon všech komponent. Komponenty se postupně opotřebovávají tak dlouho, až nejsou schopny odevzdat dostatečný výkon a některé komponenty musí být vyměněny za nové. Úkolem optimálního řízení systému je za dodržení podmínky na společný výkon minimalizovat počet výměn komponent na dlouhodobém horizontu. Zkoumání modelu je stále na začátku. Budou prezentovány některé základní výsledky o optimalitě v modelu s lineárními závislostmi pro dvě paralelně pracující komponenty s výhledem na  zobecnění na n komponent.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky