Transport materiálu v porézním prostředí

Jan Lamač (FSV, ČVUT Praha)
Pondělí 29. dubna 2019, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

KOMIX 29-4-19

[Pozvánka v PDF]

Anotace

Na semináři představíme jeden z největších současných projektů ČVUT v Praze - projekt CAAS (Centre of Advanced Applied Sciences) — Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd. Součástí tohoto projektu je i výzkumný tým věnující se dynamickým procesům v nelineárních systémech, konkrétně teoretické analýze a matematickému modelování hystereze a transportu materiálu v porézním prostředí. Motivací pro výzkum této problematiky je například transport rozpuštěného vápna pískovcem za účelem jeho zpevnění. Na přednášce ze zákonů zachování odvodíme bilanční rovnice popisující zmíněné fyzikální procesy a ukážeme, s jakými možnými komplikacemi se lze setkat při numerickém řešení.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky