OPAKOVACÍ KURZ 2017 - FAKULTA MECHATRONIKY

OPAKOVACÍ KURZ 2017 - FAKULTA STROJNÍ

OPAKOVACÍ KURZ 2017 - EKONOMICKÁ FAKULTA


 

OPAKOVACÍ KURZ 2017 - Fakulta MECHATRONIKY


Vážená kolegyně, vážený kolego,

protože víme, že mnozí studenti zejména v počátku studia mívají značné potíže s předměty matematika a fyzika, máme pro Vás následující nabídku. Abychom podpořili Vaše první týdny studia na fakultě a pomohli Vám úspěšně absolvovat první semestr a ročník, pořádáme nepovinný opakovací kurz středoškolské matematiky a fyziky v rozsahu 28 vyučovacích hodin matematiky a 14 vyučovacích hodin fyziky (je možné zvolit samostatně jak matematiku, tak fyziku). Na kurzu budou vyučovat pedagogové kateder matematiky a fyziky, tj. pracovišť, která garantují výuku matematiky a fyziky při Vašem dalším srtudiu.

Termín konání kurzu: 18. - 27. září 2017

Náklady opakovacího kurzu jsou částečně dotovány Technickou univerzitou v Liberci (TUL), Váš poplatek (včetně 21 % DPH) by podle zvolené varianty kurzu činil:
- matematia a fyzika - kurzovné 1350 Kč
- pouze matematika - kurzovné 1000 Kč
-
pouze fyzika - kurzovné 600 Kč

Kurzovné zahrnuje i studijní materiály.

Ubytováni můžete být v případě zájmu na koleji TUL;
poplatek za ubytování od 18. 9. do 27. 9. 2017 činí 900,- Kč (kolej TUL Harcov). Poplatek za ubytování se hradí zvlášť a bude vybírán až při nástupu na kolej - NEPLAŤTE jej, prosíme, s kurzovným.

(Více informací o ubytování na TUL naleznete na http://www.tul.cz/studenti/koleje-a-ubytovani/koleje-a-ubytovani.)

Stravování je možné v menzách TUL za podmínek platných pro studenty TUL (cena jednoho jídla se pohybuje podle druhu od 20,- Kč do 55,- Kč - výběr je individuální).

Máte-li o účast na kurzu zájem, pošlete, prosíme, vyplněnou přihlášku na adresu:

   RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.
   Technická univerzita v Liberci,  FP- KMD
   Studentská 2
   461 17 Liberec 1

(Informační leták s přihláškou ke stažení ZDE.)

Zároveň uhraďte kurzovné 1350,- Kč (MA+FY) / 1000,- Kč (MA) / 600,- Kč (FY) - dle Vaší volby kurzu -

na účet TUL u ČSOB, č. ú.
305 806 603 / 0300, var. symbol 5901

poštovní poukázkou určenou k poukázání částky na účet u finančního ústavu nebo bezhotovostním převodem z Vašeho účtu. V případě bezhotovostního převodu, nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést své jméno, abychom mohli Vaši platbu řádně identifikovat.
Kurzovné je možné platit také v pokladně TUL (přízemí budovy IC, Studentská 2, Liberec 1) – opět nezapomeňte uvést variabilní symbol a své jméno.
Do adresy příjemce vždy pište KMD FP TUL, Studentská 2, 461 17, nikoliv jména organizátorů!
Doklad o platbě, popř. jeho kopii, vložte k přihlášce do obálky.

Uzávěrka přihlášek je ve čtrtek 31. 8. 2017.

Předpokládáme, že všechny v termínu došlé přihlášky s dokladem o zaplacení kurzu budou akceptovány a o zařazení do kurzu nebudeme již studenty informovat žádným dalším dopisem. V případě mimořádně vysokého zájmu a překročení kapacity kurzu Vás naopak informovat budeme a kurzovné Vám v plné výši vrátíme. Všechny potřebné informace o kurzu obdržíte při jeho zahájení dne 18. 9. 2017 - přesný čas a místo zahájení se dozvíte při zápise do 1. ročníku, k němuž budete vyzváni studijním oddělením Vaší fakulty, příp. na http://kmd.fp.tul.cz/cs/.


Pro ukázku -
ROZVRH FM - 2016 zde:ZAHÁJENÍ
V pondělí 18. 9. 2017 11:30 hodin v posluchárně G 315 (3. patro budovy „G“ TUL, Univerzitní nám. 1410/1, bus č. 15, 19, 29 - směr Harcov, stanice "Technická univerzita", mapka zde). Při zahájení předložíte doklad o zaplacení kurzovného (pokud jsme jej od Vás již nedostali poštou), budete zařazeni do studijních skupin, obdržíte studijní materiály a budete informováni o rozvrhu kurzu. Výuka začne v úterý 19. 9. 2017 podle rozvrhu.

UBYTOVÁNÍ
Všichni účastníci kurzu, kteří projevili v přihlášce zájem o ubytování, budou ubytováni v kolejích TUL v Harcově (tel. č. 48 535 5252).
Ubytovávat se můžete od pondělí 18. 9. 2017 v čase od 8 do 20 hodin - jiný termín a dobu ubytování řešte prosím individuálně na uvedeném telefonním čísle. Poplatek za ubytování po dobu kurzu je 900,- Kč a hradí se při příchodu na kolej.
K vystavení ubytovacího průkazu je nutné foto (1 ks) pasového formátu.

STRAVOVÁNÍ
Na obědy budete moci chodit do některé z menz TUL (podle umístění posluchárny, v níž bude výuka probíhat). Ceny jídel v menze jsou diferencované (podle druhu a velikosti porcí) a pohybují se od 20,- do 55,- Kč.

Poznámka: Při jakýchkoliv nejasnostech, případně nemůžete-li se z vážných důvodů zúčastnit zahajovací schůzky, kontaktujte RNDr. Alenu Kopáčkovou, Ph.D. (KMD - katedra matematiky a didaktiky matematiky - 4. patro budovy G, Univerzitní nám. 1410/1, Liberec 1; tel. 48 535 2807, 48 535 2882, e-mail: alena.kopackova@tul.cz), popř. sekretářku katedry (tel. 48 535 2833).

Obsahová náplň předmětů MA a FY (loňský ročník) ke stažení zde: MAT, FYZ
 

NAHORU

OPAKOVACÍ KURZ 2017 - Fakulta STROJNÍ

Vážená kolegyně, vážený kolego,

z předchozích let víme o potížích, které mají mnozí studenti při studiu předmětů matematika, konstruktivní geometrie a fyzika. Týká se to hlavně absolventů středních průmyslových škol a učebních oborů s maturitou, kde se zejména konstruktivní geometrii, ale i matematice a fyzice zpravidla nevěnuje taková pozornost, jako je tomu na gymnáziích. Vedeni snahou napomoci Vám vytvořit podmínky pro úspěšné absolvování 1. ročníku Vám nabízíme nepovinný opakovací kurz středoškolské matematiky, geometrie a fyziky v rozsahu 52 vyučovacích hodin.

Termín konání kurzu: 18. - 27. září 2017

Náklady kurzu jsou částečně dotovány Technickou univerzitou, Váš příspěvek by činil 1 650,- Kč (včetně DPH). Součástí kurzovného jsou studijní materiály.

Ubytováni můžete být v koleji TUL (samostatný poplatek na období 18. - 27. 9. 2017 činí na kolejích Hracov 900,- Kč). Hradí se AŽ PŘI NÁSTUPU NA KOLEJ. NEPLAŤTE jej zároveň s kurzovným).

Máte-li zájem o účast na kurzu, vyplňte přihlášku (zvací dopis s přihláškou ke stažení ZDE) a pošlete ji vyplněnou na adresu:

   Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.
   TUL, FP - KMD
   Studentská 2
   461 17 Liberec I

Zároveň uhraďte kurzovné 1 650,- Kč na účet TUL u ČSOB, č. ú. 305 806 603 / 0300, var. symbol 5901 poštovní poukázkou určenou k poukázání částky na účet u finančního ústavu nebo bezhotovostním převodem z Vašeho účtu. V případě bezhotovostního převodu nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést své jméno, abychom Vaši platbu řádně identifikovali. Kurzovné je možné platit také v pokladně TUL (přízemí budovy IC, Studentská 2, Liberec 1) – opět nezapomeňte uvést variabilní symbol a své jméno. Jako adresáta uvádějte KMD FP TUL, Studentská 2, 46117 Liberec 1, nikoliv jednotlivé organizátory. Doklad o platbě, popř. jeho kopii vložte k přihlášce do obálky.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 31. 8. 2017.

Předpokládáme, že všechny v termínu došlé přihlášky s dokladem o zaplacení kurzu budou akceptovány a o zařazení do kurzu nebudeme již uchazeče informovat žádným dalším dopisem. V případě mimořádně vysokého zájmu a překročení kapacity kurzu Vás naopak informovat budeme a kurzovné Vám v plné výši vrátíme. Všechny potřebné informace o kurzu včetně pokynů týkajících se jeho zahájení dne 18. 9. 2017 obdržíte při zápise do 1. ročníku, k němuž budete pozváni studijním oddělením Vaší fakulty.

RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D., garant opakovacích kurzů KMD FP TUL

 


ZAHÁJENÍ
V pondělí 18. 9. 2017 9:30 hodin v posluchárně G 315 (3. patro budovy „G“ TUL, Univerzitní ám. 1410/1, bus č. 15, 19, 29 směr Harcov - stanice "Technická univezita", mapka zde). Při zahájení předložíte doklad o zaplacení kurzovného (pokud jsme jej od Vás již nedostali poštou), budete zařazeni do studijních skupin, obdržíte studijní materiály a budete informováni o rozvrhu kurzu. Výuka začne v úterý 13. 9. 2016 podle rozvrhu.

UBYTOVÁNÍ
Všichni účastníci kurzu, kteří projevili v přihlášce zájem o ubytování, budou ubytováni v kolejích TUL Harcov - tel. č. 485 355 252. Ubytovávat se můžete od pondělí 18. 9. 2017 v čase od 8 do 20 hodin - jiný termín a dobu ubytování řešte prosím individuálně na výše uvedeném telefonním čísle . Poplatek za ubytování po dobu kurzu je 900,- Kč a hradí se při příchodu na kolej. K vystavení ubytovacího průkazu je nutné foto (1 ks) pasového formátu.

STRAVOVÁNÍ
Na obědy budete moci chodit do některé z menz TUL (podle umístění posluchárny, v níž bude výuka probíhat), na koleji Vesec je možné objednat si i večeře. Ceny jídel v menze jsou diferencované (podle druhu a velikosti porcí) a pohybují se od 20,- do 55,- Kč.

Poznámka: Při jakýchkoliv nejasnostech, případně nemůžete-li se z vážných důvodů zúčastnit zahajovací schůzky, kontaktujte garantku kurzu RNDr. Alenu Kopáčkovou, Ph.D. (KMD - katedra matematiky a didaktiky matematiky - 4. patro budovy G, Univerzitní nám. 1410/1, Liberec); tel. 48 535 2807, 48 535 2882, e-mail: alena.kopackova@tul.cz), popř. sekretářku katedry (tel. 48 535 2833).

Obsahová náplň předmětů (dřívější ročník) ke stažení zde: MAT, FYZ, GEO

NAHORU

 

OPAKOVACÍ KURZ 2017 - EKONOMICKÁ FAKULTA

Vážená kolegyně, vážený kolego,

protože víme, že mnozí studenti zejména v počátku studia mívají značné potíže s předmětem  matematika, máme pro Vás následující nabídku. Abychom podpořili Vaše první týdny studia na fakultě a pomohli Vám úspěšně absolvovat první semestr a ročník, pořádáme nepovinný opakovací kurz středoškolské matematiky v rozsahu 28 vyučovacích hodin. Na kurzu budou vyučovat pedagogové katedry matematiky a didaktiky matematiky, tj. pracoviště, které garantuje výuku matematiky při Vašem dalším studiu.

Termín konání kurzu: 18. - 27. září 2017

Náklady kurzu jsou částečně dotovány Technickou univerzitou, Váš poplatek by činil 1000,- Kč (včetně DPH) za celý kurz; kurzovné zahrnuje i studijní materiály.

Ubytováni můžete být na koleji TUL - HARCOV; poplatek za ubytování od 18. 9. do 27. 9. 2017 činí 900,- Kč. Samostatný poplatek za ubytování bude vybírán až při nástupu na kolej
neplaťte jej, prosím, zároveň s kurzovným.

Máte-li o účast na kurzu zájem, pošlete prosím vyplněnou přihlášku na adresu:

    Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.
    TUL, FP - KMD
    Studentská 2
    461 17 Liberec I

Zároveň uhraďte kurzovné 1000,- Kč na účet TUL u ČSOB, č. ú. 305 806 603 / 0300, var. symbol 5901 poštovní poukázkou určenou k poukázání částky na účet u finančního ústavu nebo bezhotovostním převodem z Vašeho účtu. Rozhodnete-li se pro bezhotovostní převod, nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést své jméno, abychom Vaši platbu řádně identifikovali. Kurzovné je možné platit také v pokladně TUL (přízemí budovy IC, Studentská 2, Liberec 1) – opět nezapomeňte uvést variabilní symbol a své jméno. Do adresy příjemce vždy pište KMD FP TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec, nikoliv jména organizátorů! Doklad o platbě, popř. jeho kopii vložte k přihlášce do obálky.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 31. 8. 2017.

Předpokládáme, že všechny včas došlé přihlášky s dokladem o zaplacení kurzovného budou akceptovány a o zařazení do kurzu nebudeme již studenty informovat žádným dalším dopisem. V případě mimořádně vysokého zájmu a překročení kapacity kurzu Vás naopak informovat budeme a kurzovné Vám v plné výši vrátíme. Všechny potřebné informace o kurzu obdržíte při jeho zahájení dne 18. 9. 2017 přesný čas a místo zahajovací schůzky se dozvíte při zápise do 1. ročníku, k němuž budete pozváni studijním oddělením Vaší fakulty.  

Informační leták s přihláškou ke stažení ZDE.

ROZVRH EF - 2016 zde:  (na ukázku)


ZAHÁJENÍ
V pondělí 18. 9. 2017 v 11:30 hodin v posluchárně G 315 (3. patro budovy G areálu TUL, Univerzitní nám. 1410/1, busy č. 15, 19, 29 - směr Harcov, stanice "Technická univerzita", mapka zde). Při zahájení předložíte doklad o zaplacení kurzovného (pokud jsme jej od Vás již nedostali poštou), budete zařazeni do studijních skupin, obdržíte studijní materiály a budete informováni o rozvrhu kurzu. Výuka začne v úterý 19. 9. 2017 podle rozvrhu.

UBYTOVÁNÍ
Všichni účastníci kurzu, kteří projevili v přihlášce zájem o ubytování, budou ubytováni v kolejích TUL Harcov - tel. 485 355 252. Ubytovávat se můžete od pondělí 18. 9. 2017 v čase od 8 do 20 hodin – jiný termín a dobu ubytování řešte, prosím, individuálně na výše uvedeném telefonním čísle. Poplatek za ubytování po dobu kurzu je 900,- Kč a hradí se při příchodu na kolej. K vystavení ubytovacího průkazu je nutné foto (1 ks) pasového formátu.

STRAVOVÁNÍ
Na obědy budete moci chodit do některé z menz TUL (podle umístění posluchárny, v níž bude probíhat výuka), na koleji Vesec je možné objednat si večeře. Ceny jídel v menze jsou diferencované (podle druhu a velikosti porcí) a pohybují se od 20,- do 55,- Kč.


Poznámka
Při jakýchkoliv nejasnostech, případně nemůžete-li se z vážných důvodů zúčastnit zahajovací schůzky, kontaktujte garantku kurzu RNDr. Alenu Kopáčkovou, Ph.D. (KMD - katedra matematiky a didaktiky matematiky - 4. patro budovy G, Univerzitní nám. 1410/1, Liberec 1); tel. 485 352 807, 485 352 882, e-mail: alena.kopackova@tul.cz)
, popř. sekretářku katedry (tel. 485 352 833). 

NAHORU