Vážené studentky, milí studenti matematiky!

Připomínáme, že v případě potřeby jakékoliv pomoci či rady ať už se studiem samotným nebo např. při řešení konfliktní situace s vyučujícími se můžete obracet na katedrové tutorky a tutory. Jsou jimi vaši zástupci studenská tutorka Adéla Perná (3. r. bc. studia) a studentský tutor Miroslav Zuzánek (2. r. bc. studia) a zástupce katedry tutor Martin Plešinger.

Obchodování na burze a tvorba trhu

Vít Kubelka Robert Navrátil (Qminers) (změna přednášejícího)
Ve středu 5. října 2022, 17:30 hodin
Stream poběží on-line na YouTube kanále MPN, projekce zajištěna v posluchárně G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

YT stream: https://www.youtube.com/watch?v=Ak17_D_cjFg
FB událost: https://www.facebook.com/events/1238771723582941

MPN

| Odborný seminář KO-MIX

Tvorba pamiatkovej dokumentácie sakrálnych stavieb a muzeálnych artefaktov

Štefan Gubo (Katedra informatiky, FEI, Univerzita J. Selyeho, web)
V pondělí 3. října 2022, 14:20 hodin
Zasedací místnost DFP, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/1078768006161535
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=4PoGKztpS74

KOMIX

[Pozvánka v PDF]

Exercising in mathematics lessons — effective, successful, and motivating for all students

Klaus-Peter Eichler (Nord University, Bodø, web)
Pondělí 26. října 2022, 14:20 hodin
Zasedací místnost DFP, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

POZOR ZMĚNA
Google Meet: https://meet.google.com/mhz-dhqa-qjg 
POZOR ZMĚNA
FB událost: https://www.facebook.com/events/505157494787647

KMD DidSem 

Pozvánka v [PDF].

Matematické problémy nematematiků, harmonogram ZS 2022/23

Harmonogram semináře Matematické problémy nematematiků, společného semináře s MFF UK a FJFI ČVUT na zimní semestr 2022/23:

MPN ZS 2022/23

| Zprávy pro studenty

Přípravné opakovací kurzy 2022 — Rozvrhy

Přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky, fyziky a geometrie před nástupem do studia prvního ročníku v akademickém roce 2022/23. Rozvrhy

Ekonomická fakulta

Fakulta strojní

Fakulta mechatroniky

Fakulta textilní

rozvrh 2022 EF

rozvrh 2022 FS

rozvrh 2022 FM

rozvrh 2022 FT

Více informací zde.

| Zprávy pro studenty

Přípravné opakovací kurzy 2022 — Úvodní informace

Přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky, fyziky a geometrie před nástupem do studia prvního ročníku v akademickém roce 2022/23. Úvodní informace

Ekonomická fakulta

Fakulta strojní

Fakulta mechatroniky 

info 2022 EF

info 2022 FS

info 2022 FM

Více informací zde.

| Zprávy pro studenty

Harmonogram SZZ z matematiky pro učitelské obory AR 2021/22, srpen

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky pro učitelské obory na srpnový (tj. třetí) termín akademického roku (AR) 2021/22 je k dispozici zde [PDF].

SZZ MA harmonogram 08 2022

Více na Informace k SZZ.

| Zprávy pro studenty

Přípravné opakovací kurzy 2022 — Pozvánka

Přípravné opakovací kurzy zejm. matematiky před nástupem do studia prvního ročníku v akademickém roce 2022/23 připravujeme pro studenty TUL.
Kliknutím na miniaturu níže se otevře PDF se zvacím dopisem proděkana příslušné fakulty a odkazem na přihlašovací formulář.

Ekonomická fakulta

Fakulta strojní

Fakulta um. a architektury

zvaci dopis 2022 EF

zvaci dopis 2022 FS

zvaci dopis 2022 FUA

Více informací zde.

| Zprávy pro studenty

Srpnový termín SZZ z matematiky pro učitelské obory v AR 2021/22

Srpnový (třetí) termín státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky pro učitelské obory v akademickém roce (AR) 2021/22 byl stanoven na

pondělí 29. — středu 31. srpna 2022.

Více na Informace k SZZ.

| Odborný seminář KO-MIX

Statistické zpracování dat v SW prostředí TIBCO Statistica

Termín: V pondělí 6. června 2022 od 9:00 v učebnách G4-MAT a G309
Délka kurzu: 6 hod.
Lektor: Václav Bittner
Anotace: Kurz je zaměřen na seznámení s prostředím TIBCO Statistica a na jeho využití při vědecké a pedagogické práci. Postupně budou probrána následující témata:

  1. Průvodce instalací
  2. Strukturování, import a export dat
  3. Deskriptivní statistiky a grafické výstupy
  4. Základní metody inferenční statistiky (intervaly spolehlivosti, testování hypotéz — parametrický i neparametrický přístup)
  5. Úvod do lineární regrese
  6. Využití softwaru TIBCO Statistica ve výuce základů pravděpodobnosti a statistiky.

Pro účast na kurzu je vhodné mít s sebou notebook ideálně se staženým instalačním balíkem TIBCO Statistica, který je po přihlášení dostupný na https://portal.fp.tul.cz/modul/licence.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky