Harmonogram SZZ z matematiky pro učitelské obory AR 2020/21, červen

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky pro učitelské obory na červnový (tj. druhý) termín akademického roku (AR) 2020/21 je k dispozici zde [PDF].

Nezapomeňte si s sebou vzít:

 • respirátor,
 • aktuální potvrzení o negativním testu (resp. potvrzení o prodělané infekci, resp. potvrzení o očkování)
 • vlastní psací potřeby.

Více na Informace k SZZ.

Výukové metody podporující zvyšování úrovně finanční gramotnosti žáků

Vladimíra Petrášková (PF JČU, České Budějovice)
Pondělí 17. května 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/3903835763065541
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=UJQtkdZpzYM

KMD DidSem 

Pozvánka v [PDF].

Harmonogram semináře KO-MIX, LS 2020/21

Harmonogram odborného matematického semináře KO-MIX na letní semestr akademického roku 2020/21. Na programu jsou:

 • Luboš Pick (MFF UK): O výhodách iracionality při hledání sedmého nebe (pondělí 22. března 2021)
 • Zdeněk Mihula (FEL ČVUT): Od redukce k optimalitě (pondělí 29. března 2021)
 • Filip Soudský (FP TUL): Gagliardova–Nirenbergova nerovnost (pondělí 10. května 2021)

Harmonogram KO-MIX LS2021 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Kniha: Robust numerical schemes of pricing of selected options

kniha Cerna HozmanS drobným zpoždením informujeme o vydání knihy, na níž jsme se jako pracoviště podíleli. Kniha, jak její název napovídá, je zaměřena na analýzu numerických schémat sloužících k oceňování opcí.

Opce jsou jedním z nejzajímavějších typů finančních derivátů. Dávají držiteli právo uskutečnit obchod s podkladovým aktivem, např. akciemi, v předem stanovenou dobu. Na druhou stranu emitent opce má povinnost takový obchod uskutečnit, pokud o to vlastník opce požádá. Stanovení opční prémie, tj. ceny za možnost realizovat daný obchod, je tak delikátní záležitostí, která je úzce spjata s předpoklady kladenými na příslušný model finančního trhu. Přestože první zmínky o opčních kontraktech se datují již do doby před Kristem, jejich moderní a matematicky rigorózní popis pochází teprve ze 70. let minulého století. Od této doby mnoho autorů systematicky věnovalo své úsilí k navržení vhodného přístupu, potažmo metody, pro řešení úlohy oceňování opcí, která tak představuje jednu z klíčových disciplín finančního inženýrství.

V předložené knize se věnujeme problematice numerického oceňování opcí ve spojení s analýzou tří moderních numerických postupů, vycházejících z nespojité Galerkinovy metody, waveletového přístupu a techniky fuzzy transformace. Příslušné nástroje slouží k řešení velmi slavného Blackova–Scholesova modelu, tj. tzv. parciální diferenciální rovnice popisující vývoj ceny opce v závislosti na čase a hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na vlastnosti jednotlivých tří metod odvozená numerická schémata ve srovnání se standardními technikami oceňování opcí umožňují nový alternativní pohled na uvažovaný problém a poskytují tak dobrý výchozí bod pro práci s pokročilými modely komplexních opčních kontraktů. Detailní teoretická porovnání jednotlivých metod mezi sebou, resp. se standardním přístupem, jsou doplněna empirickou studií založenou na numerické verifikaci teoretických cen opcí a jejich citlivostních ukazatelů.

Detaily knihy:

 • Název knihy: Robust numerical schemes for pricing of selected options
 • Autorský kolektiv: J. Hozman, M. Holčapek, T. Tichý, D. Černá, A. Kresta, R. Valášek
 • Edice: Series on Advanced Economic Issues
 • Vydavatel: Faculty of Economics VŠB-TUO 
 • Místo a rok vydání: Ostrava, 2018

Předlohou pro monografii byly dílčí teoretické výsledky prezentované v článcích impaktovaných časopisů v rámci projektu základního výzkumu č. GA16-09541S a její přínos tkví zejména v rozšíření povědomí o výše uvedených moderních pokročilých numerických metodách v kontextu problému oceňování, jež by mohly najít své uplatnění mimo jiné i u výzkumných pracovníků a odborníků v oblasti financí.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky