Série přednášek z didaktiky

Adam Płocki (State Higher Vocational School, Nowy Sącz, Instytut Pedagogiczny)

Hrací kostka ve školské matematice
Úterý 22. října 2013, 16:10 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Stochastický aspekt matematického vzdělávání
Středa 23. října 2013, 14:20 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Prestochastika
Čtvrtek 24. října 2013, 8:50 hodin 
Posluchárna K302 (budova K areálu TUL, 1. Máje 14, Liberec 1, 3. patro, č. dv. K-K302)

[Pozvánka v PDF

Série přednášek: Optimal control problems

Christian Grossmann (TU Dresden, Institute of Numerical Mathematics; web)

Finite Elements and Penalties Applied to Linear Quadratic Optimal Control
Pondělí 14. října 2013, 14:30 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)

Optimal Control with Partial Differential Equations: Existence and Properties of Optimal Controls
Úterý 15. října 2013, 12:30 hodin
Posluchárna A11 (budova A areálu TUL, Hálkova 6, Liberec, 2. patro, č. dv. A/108)

Numerical Treatment of Optimal Control Problems with Partial Differential Equations
Čtvrtek 17. října 2013, 8:50 hodin 
Posluchárna H32 (budova H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec, 3. patro)

Spoluorganizátoři:
Ústav nových technologií a aplikované informatiky, FM, TUL
Oddělení nanotechnologií a informatiky, CxI, TUL 

[Pozvánka v PDF]

Kombinatorika kolem nás

Adam Płocki (State Higher Vocational School, Nowy Sącz, Instytut Pedagogiczny)
Středa 25. září 2013, 14:15 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)
[Pozvánka v PDF]

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky