Patent: Razník pro tvarování skla lisováním

V lednu letošního roku Úřad průmyslového vlastnicví udělil patentovou ochranu Razníku pro tvarování skla lisováním s regulačním proudovým tělesem v chladicí dutině. Původci vynálezu jsou kolega Petr Salač spolu s Václavem Dvořákem (z Katedry energetických zařízení, FS) a Františkem Novotným (z Katedry sklářských strojů a robotiky, FS).

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky