Nový předmět: Matematické problémy nematematiků

Matematické problémy nematematiků (logo)

Počínaje zimním semestrem 2019/20 se podařilo dostat na půdu naší univerzity seminář s názvem Matematické problémy nematematiků. Seminář před několika lety vznikl na MFF UK, následně se rozšířil na FJFI ČVUT a nyní k i nám do Liberce. Jeho cílem je seznámit studenty s nejrozmanitějšími aplikacemi matematiky, matematiku popularizovat před širší veřejností, a tak se také pokusit odpovědět na důležitou otázku: „K čemu nám to bude dobré?“ 
 
Na semináři vystupují zvaní přednášející z řad akademiků i odborníků z praxe, kteří využívají matematiku ve své profesi nejrůznějším způsobem. Lepší představu o šíři záběru semináře získáte při pohledu na záznamy přednášek na YouTube. Seminář je určen všem se zájmem o matematiku, i těm, kteří matematiku jen používají. Je určen také a zejména studentům a proto ho lze absolvovat (na UK, na ČVUT a nyní i na TUL) jako kreditově ohodnocený předmět:
  • Název: Matematické problémy nematematiků
  • Zkratka: KMD/MNP (omlouváme se za překlep, mělo to být MPN)
  • Ohodnocení: 1 kredit
  • Možnost opakovaného zápisu v obou semestrech
  • Seminář obvykle sestává ze 6 přednášek za semestr, v aktuálním plánu jsou středy 9. a 23. října, 6. a 20. listopadu, a 4. a 18. prosince. Vždy v čase od 17:30 do 19:00 v učebně G313. Přednášky tedy budou streamované (zvlášť slídy, zvlášť přednášející, s možností kladení dotazů on-line).
  • Předpokládaná podmínka zápočtu bude účast s nejvýše dvěma absencemi.
Jedním z přednášejících tento semestr (20. listopadu) bude např. Tomáš Rosa (z Reiffeisenbank) s tématem O kvantové kryptoanalýze, o čemž ještě budeme informovat později.
 

Hejného metoda nejen v matematice

Jana Hanušová a Lenka Rybová (H-mat, o. p. s., web)
Středa 13. března 2019, Workshop od 13:00 do 18:00 hodin
Zasedací místnost DFP, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Vhodné pro studenty učitelství a učitele 1. a 2. stupně ZŠ a akademické pracovníky TUL, vítáni jsou všichni se zájmem o matematiku

KMD DidSem 13 03 19 HanusovaRybova 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky