Filip Soudský: Prolomení kódu Enigma — část #2

Mimořádný seminář
Kdy: V pondělí 21. prosince 2020, 14:20
Kde: Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Online na adrese: meet.google.com/uwr-rnbp-mnq

Enigma FS

Abstrakt: Ve druhé části přednášky se blíže seznámíme s s matematickými principy použitými při dešifrování kódu enigma. Detailněji popíšeme matematický model stroje i způsob jakým se polským a později britským kryptoanalytikům podařilo kód rozluštit (propočet vnitřního nastavení enigmy a konstrukci strojů, které dokázaly určit operační nastavení pro daný den).
 

Filip Soudský: Prolomení kódu Enigma (1918–1945)

Mimořádný seminář
Kdy: V pondělí 14. prosince 2020, 14:20
Kde: Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Online na adrese: meet.google.com/uwr-rnbp-mnq

Enigma FS

Abstrakt: V přednášce se seznámíme s konstrukcí šifrovacího přístroje enigma. Popíšeme jak matematický model tohoto stroje, tak způsob použití ke kódování zpráv Wehrmachtu. Popíšeme také způsob jakým se polským a později britským kryptoanalytikům podařilo kód rozluštit (propočet vnitřního nastavení enigmy a konstrukci strojů, které dokázaly určit operační nastavení pro daný den). Uvedeme také základní historické souvislosti, které ovlivnily luštění a také to, jakým způsobem občasné rozluštění německých kódů podepsalo na vývoji druhé světové války.
 

Principy a realita kryptografické bezpečnosti

Bohuslav Rudolf (NÚKIB) o tom, proč věříme bezpečnosti kryptografických systémů a proč to občas dopadne jinak
Ve středu 21. října 2020, 17:30 hodin
Stream do posluchárny G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Stream poběží na YouTube kanále MPN

přímý odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=pp6JXeb5Lfs

MPN

Konzultační hodiny on-line

Všichni vyučující Katedry matematiky a didaktiky matematiky mají vypsané konzultační hodiny, v rámci kterých jsou vám k dispozici. 

Aktuálně konzultace probíhají výhradně on-line, máte-li o konzultaci zájem, prosíme, kontaktujte vyučující(ho) nejprve e-mailem za účelem sjednání konkrétní komunikační platformy.

Časy konzultačních hodin stejně jako e-maily vyučujících naleznete na jejich profilech, případně v seznamu členů katedry — menu Katedra > Členové katedry.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky