Projekt iTEM je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

iTEM – Improve Teacher Education in Mathematics

(Zlepšování výuky učitelů matematiky)

číslo projektu: EHP-CZ-ICP-2-018
program: Vzdělávání
typ projektu: Projekty institucionální spolupráce
zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz)
období realizace projektu: 08/2020 – 07/2022
partnerská instituce: NORD University Bodø, Norsko
hlavní řešitel: Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.

Fondy EHP

Fondy EHP podporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Umožňují vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti nebo vyjíždět na studijní pobyty a krátkodobé stáže.

Do každého projektu Fondů EHP musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z  Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska – většinou to bývá školské zařízení, ale může se jednat i o soukromou firmu, výzkumné centrum, kulturní instituci apod.

Projekty Fondů EHP jsou rozděleny do čtyř typů:

 1. projekty institucionální spolupráce,
 2. projekty mobilit,
 3. projekty odborného vzdělávání,
 4. projekty inkluzivního vzdělávání.

Projekt iTEM spadá mezi projekty institucionální spolupráce, jejichž hlavními cíli je posílení internacionalizace a institucionální spolupráce mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání. Dalšími cíli projektů institucionální spolupráce je dopad na výuku, tj. aplikace nových výukových metod a postupů, které budou lépe reagovat na současné vzdělávací a studijní potřeby žáků a studentů. 

Na následujících weblincích jsou uvedeny bližší informace o fondech EHP:

Popis projektu

Jedním z cílů projektu „iTEM – Zlepšování výuky učitelů matematiky“ je rozvíjet a zintenzivňovat plodnou spolupráci mezi zaměstnanci Katedry matematiky a didaktiky matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a kolegy z Fakulty pedagogiky a umění Univerzity NORD v Bodø v oblasti zlepšování výuky matematiky na obou partnerských univerzitách.           

Projekt má dva hlavní cíle:

 • prvním cílem projektu je připravit studenty – budoucí učitele, aby zvládli výzvy vzrůstající diverzity (včetně začleňování Romů) studentů ve třídě;
 • druhým cílem je připravit studenty – budoucí učitele, aby zvládli problémy spojené s používáním digitálních nástrojů jako předmětu i jako nástroje pro výuku.

Dopad projektu spočívá v několika dimenzích.

 • V krátkodobém horizontu se jedná především o zkušenosti studentů užívat hardware a softtware jako jsou mathematikus.de, GeoGebra, mikro: bit nebo 3D tisk zajímavým a motivujícím způsobem. Oni sami používají během studia software jako užitečný nástroj a díky němu praktikují učení objevováním.
 • Očekává se, že projekt bude mít dlouhodobě pozitivní dopad na výuku a její výsledky v regionech i mimo ně. Díky výsledkům projektu budou učitelé lépe připraveni vyhovět různým potřebám heterogenních skupin studentů. Projekt jim pomůže zlepšit jejich diagnostické schopnosti a používat software jako nástroj ve třídě. Díky možnosti využití softwaru vyvinutého v projektu budou učitelé schopni své hodiny výrazně obohatit a motivovat studenty. Budou schopni vzbudit radost studentů a zájem o výuku matematiky. Výukové materiály vytvořené v rámci projektu budou zpřístupněny veřejnosti.

Platforma mathatikus.de bude internacionalizována a bude trvale k dispozici na adrese mathatikus.de. Materiály vytvořené v softwarech GeoGebra, micro: bity nebo Rhinoceros 3D pro 3D tisk budou zpřístupněny na webových stránkách obou univerzit a současně na fórech či na webových stránkách Rhinoceros 3D (www.rhino3d.com), GeoGebra (www.geogebra.org) a micro: bit (https://microbit.org/).

Je plánováno s prezentací výsledků projektu na konferencích, které osloví širokou veřejnost, např. na mezinárodních konferencích CERME 2021, CERME 2023 a MEDA 2022 a na národních konferencích. Kromě toho se plánuje, že výsledky projektu budou zveřejněny v časopisech pro učitele matematiky v obou zemích. Tyto publikační kanály mají široký dosah.

Aktuality

Aktuální práce na projektu

Tvorba a překlad platfomy Mathematikus
08 - 12/2020

V rámci řešení první fáze projektu v období srpen - prosinec 2020 došlo k tvorbě a především k programování výukové platformy mathematikus.de. Platforma mathematikus.de byla v rámci řešení projektu přeložena z němčiny do několika jazyků, kromě doangličtiny také do španělštiny, ruštiny, čínštiny, norštiny, ale i do češtiny. V české verzi je platforma dostupná na weblinku https://www.mathematikus.de/cs/domovska-stranka.

Mathematikus je výuková platforma vytvořená speciálně pro vzdělávací účely. Je určena všem, kteří se chtějí naučit něco se zábavou a s potěšením. Obsahuje instrukce pro skládání rovinných útvarů, ale i prostorových objektů z papíru. Slovní instrukce jsou pouze velmi stručné, hlavní důraz je kladen na využití instrukcí na základě animací. Vytvářené útvary či objekty tedy mohou zkoušet skládat podle vizuálních návodů i děti předškolního, ale především mladšího školního věku. Mezi skládané modely autoři platformy Mathematikus zařadili tvorbu základních rovinných geometrických útvarů (např. rovnostranný trojúhelník, pravidelný pětiúhelník, pravidelný šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník), dále pak uživatelům poskytli vizuální pokyny ke skládání prostorových objektů, mezi nimi např. pokyny pro skládání některých základních těles (krychle- tu několika různými způsoby - či dvojjehlan), nebo misky, kelímku, magické tašky či větrníku. Další sérií úloh jsou úlohy zaměřené na procvičování prostorové představivosti. Mezi úlohami této série najdou uživatelé úlohy procvičující sítě krychle, dále pak vnímání pohybu hrací kostky po podložce, doplňování krychlových těles v celou krychli, ale i doplňování krychlových těles do hradební zdi a nakonec i určování shodných krychlových těles.

V rámci dalších fází řešení projektu byla na FP TUL zadána diplomová práce s názvem Platforma "mathematikus" a její zařazení při výuce na 1. stupni ZŠ. Hlavním cílem diplomové práce je zaměření se na možnosti rozvoje prostorové představivosti žáků 1. stupně základní školy s užitím platformy s názvem „mathematikus“. Cíli teoretické části práce jsou shrnutí základních teoretických poznatků o prostorové představivosti obecně, dále zmínění těch období ve vývoji člověka, v nichž je příhodné prostorovou představivost vhodnými způsoby rozvíjet. Dalšími cíli práce jsou představení platformy „mathematikus“ a také geometrických úloh, které jsou do této platformy zařazeny, popsání možností užití platformy „mathematikus“ při výuce geometrie na 1. stupni základní školy. Praktická část práce je věnována sestavení souboru úloh, které by mohly vhodně doplnit, případně rozšířit stávající úlohy uvedené v platformě „mathematikus“. Cílem výzkumné části práce je užití především platformy „mathematikus“, ale případně i navržených doplňujících úloh při výuce geometrie na 1. stupni vybraných základních škol. Je plánováno pozorování, v případě poskytnutých souhlasů i nahrání způsobů řešení zvolených úloh žáky. V závěru práce provést porovnání a sepsat závěrečné zhodnocení, jakými způsoby a jak úspěšně žáci zvolené úlohy řešili.

V současné chvíli je platforma Mathematikus připravená k využivání při nejen při výuce, ale i pro zájemce z řad široké veřejnosti i mimo ni. Za její vytvoření je třeba poděkovat především prof. Klaus-Peterovi Eichlerovi a za její naprogramování Dipl.-Inf. Doreen Eichler.


3D tisk

12/2020 – 04/2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis rutrum maximus. Nunc convallis a augue convallis dapibus. Phasellus dolor tellus, congue ac mi at, vestibulum scelerisque neque. Nunc id elit sed turpis ullamcorper imperdiet vel non urna. Etiam finibus pretium ultricies. Integer at sapien finibus, tincidunt elit hendrerit, mollis nisl. Ut ipsum magna, vestibulum ac diam vitae, accumsan ornare neque. Ut gravida mollis sapien tristique mollis. Suspendisse molestie tellus eget lacus commodo, quis scelerisque mi facilisis. Phasellus posuere volutpat placerat.

 • Title

 • Title

 • Title

 • Title

 • Title


  Workshopy

  • 04-2021 na KMD FP TUL

  Fotografie z realizace projektu

  Projektový tým

  Projektový tým se skládá ze tří výzkumných pracovníků Technické univerzity v Liberci (se zkušenostmi s výukou a výzkumem v oblasti geometrie, didaktiky matematiky a geometrie, dále se zkušenostmi s prací s geometrickými programy a se 3D tiskem) a tří výzkumných pracovníků Univerzity NORD (se zkušenostmi s výukou a výzkumem ve výuce matematiky, s vývojem a prací s platformou matematatikus.de, s prací s mikro: bity a jinými dalšími). Všechna výše uvedená zaměření členů projektového týmu jsou základem hlavních činností projektu.

  Domácí instituce

  Katedra matematiky a didaktiky matematiky
  Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
  Technická univerzity v Liberci
  Studentská 2, 461 17  Liberec, Czech Republic
  Website: kmd.fp.tul.cz 

  Členové řešitelského týmu na KMD FP TUL:
  Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.

  Phone: +420 48 535 2808
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.

  Phone: +420 48 535 2923
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Mgr. Petra Pirklová, Ph.D.

  Phone: +420 48 535 2822
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Partnerská instituce

  Mathematics Teaching and Learning
  Faculty of Education and Arts
  NORD University BodøWebsite: www.nord.no

  Navštivte webové stránky katedry našich norských kolegů

   

  Členové řešitelského týmu na NORD University Bodø:
  Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler

  Phone: +49 157 762 007 18
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Ass. Prof. Dag Oskar Madsen

  Phone: +47 75 51 77 79
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Ass. Prof. Asif Mushtaq

  Phone: +47 75 51 75 53
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Korespondenční adresa

  KMD FP TUL
  Studentská 1402/2
  461 17  Liberec 1

  Sídlo

  Budova G, 4. patro
  Univerzitní nám. 1410/1
  460 01  Liberec 1

  Sekretariát

  Dana Andrejsová
  tel.: +420 48 535 2833
  Budova G, místnost 4074

  Další

  Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

  © Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky