Přijímací řízení

Bakalářské studium Matematika se zaměřením na vzdělávání

Akademický rok (PDF s řešenými testy ke stažení):

Navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ resp. pro SŠ

Akademický rok (PDF s řešenými testy ke stažení):

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky