Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

Studijní program Studijní obor Forma studia
Matematika (N1101) Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy (7503T039), Učitelství matematiky pro střední školy (7504T089) prezenční, kombinovaná

Akademický rok (PDF s řešenými testy ke stažení):

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky