Termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ)

Termín nejbližších SZZ z matematiky pro učitelské obory byl stanoven na

pondělí 29. — středu 31. srpna 2022

Okruhy otázek a složení komise

Oficiální okruhy otázek a seznamy členů jednotlivých komisí jsou k dispozici na webu fakulty:

Harmonogram SZZ

Aktuální harmonogram je k dispozici zde

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky