Témata závěrečných prací

Daniela Bímová

 • DP#Elektronická učebnice stereometrie v GeoGebře 3D (zadáno)
 • BP/DP#: Webové stránky pro výuku a testování stereometrie
 • BP/DP#: Stereometrie v pohybu (zadáno)

Daniela Bittnerová

 • BP#: Diferenční rovnice a jejich aplikace
 • BP#: Optimalizace konvexních funkcí (zadáno)
 • DP#: Konvexní obal funkce

Jiří Břehovský

 • BP/DP#: Rozvíjení schopnosti řešit problémy pomocí heuristických strategií

Dana Černá

 • BP/DP: Waveletové metody pro oceňovaní opcí (nově vypsané téma)
 • BP: Numerická integrace
 • BP#: Webové stránky pro výuku kombinatoriky na střední škole (zadáno)
 • BP/DP: Waveletová komprese obrazu

Václav Finěk

 • BP/DP#: Matematické applety

Jiří Hozman

 • BP#: Využití mapletů ve výuce základů metody konečných prvků
 • BP: Metoda sítí ve finančním inženýrství
 • DP: Metoda konečných prvků ve finančním inženýrství 

Jaroslav Mlýnek

 • BP: Genetické algoritmy a jejich užití
 • DP: Metoda bikonjugovaných gradientů a její modifikace

Jaroslav Perný

 • DP#: Rozcvičky a aktivizující činnosti na SŠ — funkce, rovnice apod.
 • DP#: Rozvíjení geometrické představivosti
 • DP#: Didaktické hry ve výuce matematiky

Martin Plešinger

 • BP/DP: Rychlý řešič maticových rovnic a soustav závislých na parametru a jeho implementace v MATLABu
 • BP/DP: Metoda konjugovaných gradientů pro řešení zobecněných lyapunovských rovnic
 • BP/DP: Algoritmus redukce matice na pásový tvar a jeho implementace v MATLABu
 • BP/DP: Numerická stabilita identifikace core problému pomocí Golubovy–Kahanovy bidiagonalizace
 • BP/DP: Úplný problém nejmenších čtverců a jeho maticová zobecnění

Jana Příhonská

 • BP#: Matematika v reálném světě — modelová prostředí rovnic (zadáno)
 • BP/DP#: Interaktivní rozcvičky a hry v matematice na druhém stupni ZŠ
 • DP#: Didaktická hra jako nástroj pro rozvoj logicko-kombinačního myšlení žáka
 • DP#: Netradiční pomůcky ve výuce matematiky na 2. stupni základní školy
 • DP#: Nestandardní úlohy ve výuce matematiky 

Petr Salač

 • DP#: Řešení elektrických obvodů pomocí soustav obyčejných diferenciálních rovnic
 • DP#: Úlohy pro základní školy zaměřené na technické výpočty

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky